Fault isolability with different forms of the faults–symptoms relation

Jan Maciej Kościelny , Michał Syfert , Kornel Rostek , Anna Sztyber

Abstract

The definitions and conditions for fault isolability of single faults for various forms of the diagnostic relation are reviewed. Fault isolability and unisolability on the basis of a binary diagnostic matrix are analyzed. Definitions for conditional and unconditional isolability and unisolability on the basis of a fault information system (FIS), symptom sequences and directional residuals are formulated. General definitions for conditional and unconditional isolability and unisolability in the cases of simultaneous evaluation of diagnostic signal values and a sequence of symptoms are provided. A comprehensive example is discussed.
Author Jan Maciej Kościelny IAR
Jan Maciej Kościelny,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
, Michał Syfert IAR
Michał Syfert,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
, Kornel Rostek IAR
Kornel Rostek,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
, Anna Sztyber IAR
Anna Sztyber,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
Journal seriesInternational Journal of Applied Mathematics & Computer Science, ISSN 1641-876X
Issue year2016
Vol26
No4
Pages815-826
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishDiagnostyka, diagnostyka uszkodzeń, rozróżnialność uszkodzeń, sekwencje symptomów, system informacyjny
Keywords in Englishdiagnosis, fault diagnosis, fault isolation, sequences, information systems
Abstract in PolishW pracy zostały podane definicje i warunki rozróżnialności uszkodzeń pojedynczych dla różnych form zapisu relacji diagnostycznej. Przeanalizowana została rozróżnialność i nierozróżnialność uszkodzeń w przypadku binarnej macierzy diagnostycznej. Podane zostały definicje rozróżnialności warunkowej i bezwarunkowej dla systemu informacyjnego FIS, sekwencji symptomów i residuów kierunkowych. Ponadto podane zostały uogólnione definicje rozróżnialności warunkowej i bezwarunkowej w przypadku gdy wykorzystywana jest jednocześnie diagnostyka z wykorzystaniem wartości sygnałów diagnostycznych oraz ich sekwencji. Omówiony został przykład obrazujący poszczególne przypadki.
DOIDOI:10.1515/amcs-2016-0058
URL https://www.amcs.uz.zgora.pl/?action=paper&paper=1339
Languageen angielski
Score (nominal)25
ScoreMinisterial score = 25.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2016 = 1.42 (2) - 2016=1.597 (5)
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back