Prognoza zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny oraz na usługę przesyłową gazu ziemnego na potrzeby rynku krajowego w perspektywie 2040 roku

Jacek Ciborski , Andrzej J. Osiadacz

Abstract

The article describes the potential of the natural gas market development in Poland in perspective of the year 2040. The basis for estimating the gas demand in this time horizon were the analysis of the structure of natural gas consumption by particular groups of customers in 2017 as well as the analysis of key determinants affecting the demand for natural gas by particular customer groups. The article presents forecasts of gas consumption up to the year 2040 with division between customer groups. The analysis was the basis for estimating the domestic peak demand for natural gas, which can be equated with the peak demand for the transmission service for domestic purposes. The proposed method of demand forecasts for natural gas and transmission capacities based on the analysis of the main determinants for particular groups of customers can be used as a supplement to estimates based on applications submitted by potential gas consumers. This method can complement the currently used tools used to plan infrastructure development with issues related to the future market development potential, thanks to which it will be possible to optimize investment expenditures. The results of the analyzes are presented in diagrams.
Author Jacek Ciborski
Jacek Ciborski,,
-
, Andrzej J. Osiadacz (FEE / DPEGHS)
Andrzej J. Osiadacz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Other language title versionsForecast of domestic demand for natural gas and demand for natural gas transmission capacities for the needs of the domestic market in the perspective of the year 2040
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404, (N/A 0 pkt)
Issue year2019
Vol93
No4
Pages121-130
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgaz ziemny, elektroenergetyka gazowa, zapotrzebowanie na gaz ziemny, zapotrzebowanie szczytowe
Keywords in Englishnatural gas, natural gas demand, peak demand for natural gas
Abstract in PolishW artykule opisano potencjał rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce w pespektywie 2040 r. Podstawą do oszacowania zapotrzebowania na gaz w tym horyzoncie czasowym była analiza struktury zużycia gazu ziemnego przez poszczególne grupy odbiorców w 2017 r. oraz analiza kluczowych determinant wpływających na zapotrzebowanie na paliwo gazowe przez poszczególne grupy klientów. W artykule przedstawiono prognozy zużycia gazu do 2040 r. w podziale na poszczególne grupy odbiorców. Przeprowadzona analiza była podstawą do oszacowania szczytowego popytu krajowego na gaz, co można utożsamiać ze szczytowym zapotrzebowaniem na usługę przesyłową. Zaproponowana metoda prognozowania zapotrzebowania na gaz ziemny oraz moce przesyłowe, w oparciu o analizę głównych determinant dla poszczególnych grup odbiorców, może zostać wykorzystana jako uzupełnienie szacunków, w oparciu o zgłoszenia składane przez potencjalnych odbiorców gazu. Zaproponowana metoda pozwoli na planowanie rozwoju infrastruktury z uwzględnieniem przyszłego potencjalnego rozwoju rynku, dzięki czemu możliwe będzie zoptymalizowanie wydatków inwestycyjnych. Wyniki analiz zostały przedstawione na wykresach.
DOIDOI:10.15199/17.2019.4.2
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?