Modernizacja składowisk odpadów - zagadnienia technologiczne

Piotr Manczarski

Abstract

Artykuł omawia wymagania techniczne i technologiczne stawiane modernizacji składowisk odpadów. Przedstawiono przykładowy układ funkcjonalny składowiska oraz zagadnienia związane z budową i eksploatacją poszczególnych modułów technologicznych.1. Wprowadzenie Obecny oraz przyszły stan regulacji prawnej w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce jest i będzie kształtowany przez prawo i politykę Wspólnoty Europejskiej. Dotyczy to również gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności ich unieszkodliwiania poprzez składowanie. Prawo krajowe (w tym ustawa o odpadach [1] wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) transponując zapisy dyrektyw Wspólnoty Europejskiej [2, 3] stawia coraz ostrzejsze wymagania w stosunku do unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie. Zgodne jest to z hierarchią postępowania z odpadami i ma się przyczynić do minimalizacji ilości składowanych odpadów.
Author Piotr Manczarski (FEE / CEP)
Piotr Manczarski,,
- Chair of Environmental Protection
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352
Issue year2013
Vol87
No10
Pages422-424
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-79974-modernizacja-sk%C5%82adowisk-odpad%C3%B3w---zagadnienia-technologiczne-gaz-woda-i-technika-sanitarna-2013-10.html
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?