Badanie stabilności układu łuk - urządzenie zasilające w warunkach symulowanych zakłóceń procesu spawania metodą MAG

Paweł Cegielski , Krzysztof Skrzyniecki , Andrzej Kolasa , Paweł Kołodziejczak

Abstract

The physical phenomena taking place in the arc column during various processes of MAG and MIG welding depend on both the welding conditions and the electrical parameters of power source – arc system. This paper presents some results of the experimental studies on the stability of power source – arc system under controlled, artificially simulated disturbances of a welding process, similar to such, that might have occurred under real welding conditions. An advanced method of registration of such data as the pictures of the metal transfer modes across the arc column with the use of high-speed camera synchronized with the current and voltage waveforms in the welding circuit has been applied during the course of experiments. Basic technical details of the advanced method of data acquisition as well as the analysis of obtained results are also presented.
Author Paweł Cegielski ( / / IoMP)
Paweł Cegielski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Krzysztof Skrzyniecki
Krzysztof Skrzyniecki,,
-
, Andrzej Kolasa ( / / IoMP)
Andrzej Kolasa,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Paweł Kołodziejczak ( / / IoMP)
Paweł Kołodziejczak,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesPrzegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364
Issue year2013
Pages18-27
Keywords in Polishspawanie MAG/CMT, zakłócenia, niezgodności, charakterystyki dynamiczne żródła, ocena jakości
Keywords in EnglishGMAW/CMT welding, process disturbances, weld imperfections, dynamic power source characteristic, quality assessment
Abstract in PolishZjawiska fizyczne zachodzące w łuku podczas spawania różnymi odmianami metody MAG oraz MIG zależą zarówno od warunków spawania, jak i parametrów elektrycznych układu źródło zasilania – łuk. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności układu łuk – urządzenie zasilające prowadzonych w warunkach kontrolowanych, sztucznie wywoływanych zakłóceń procesu spawania, podobnych do tych, jakie mogą wystąpić w rzeczywistych warunkach spawania. W badaniach wykorzystano zaawansowane rejestracje obrazu sposobów przechodzenia metalu w przestrzeni łukowej z końca topiącego się drutu elektrodowego do jeziorka ciekłego metalu, filmowanego szybkorejestrującą kamerą, zsynchronizowane z przebiegami prądu i napięcia w obwodzie spawania. Przedstawiono również najważniejsze założenia techniczne tej metody rejestracji oraz wstępne analizy otrzymanych wyników badań.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?