Prefabrication as Contemporary Return to Tradition Based on the Example of Meaningful Architecture

Anna Maria Wierzbicka , Anita Orchowska

Abstract

Prefabrication is a method of creating architectural material. The main idea behind prefabrication at the beginning of the 20th century was to address a Europe-wide housing shortage. The problem of contemporary prefabricated architecture is standardisation, which continues the idea of traditional residential architecture standards. Nowadays the material prefabrication technology is used in meaningful architecture, sacred and monumental structures. Such solutions present a wide range of prefabrication applications, changing the perceptions of the quality of designing the sacred space. Industrial methods of construction are a manifestation of technological progress in construction and allow to create flexible solutions designed to meet individual needs of meaningful structures, whilst maintaining the traditional approach to building an atmosphere of pious concentration when using modem materials.
Author Anna Maria Wierzbicka (FA / DAUD)
Anna Maria Wierzbicka,,
- Division of Architectural and Urban Design
, Anita Orchowska (FA / DAUD)
Anita Orchowska,,
- Division of Architectural and Urban Design
Other language title versionsPrefabrykacja jako aktualny powrót do tradycji na przykładzie architektury znaczeniowej
Pages97-107
Publication size in sheets0.5
Book Kozłowski Tomasz (eds.): Definiowanie przestrzeni architektonicznej – tradycja i nowoczesność architektury / Defining the Architectural Space – Tradition and Modernity in Architecture, Definiowanie przestrzeni architektonicznej – tradycja i nowoczesność architektury / Defining the Architectural Space – Tradition and Modernity in Architecture, vol. 7, 2019, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7977-456-2, 107 p.
Keywords in Polishsacrum, architektura znaczeniowa, współczesna architektura sakralna, prefabrykacja, technologia, architektura
Keywords in Englishthe sacred space, meaningful architecture, contemporary sacred architecture, prefabrication, technology, architecture
Abstract in PolishPrefabrykacja jest sposobem kształtowania tworzywa architektonicznego. Główną ideą prefabrykacji była w początkach XX wieku eliminacja niedoboru lokali mieszkalnych w Europie. Problemem współczesnej architektury prefabrykowanej jest standaryzacja, która jest kontynuacją idei tradycyjnych wzorców architektury mieszkaniowej. Obecnie technologia prefabrykacji materiałowej wykorzystywana jest w architekturze znaczeniowej, obiektach sakralnych i monumentalnych. Takie rozwiązania ukazują szerokie możliwości prefabrykacji, zmieniając myślenie o jakości kształtowania przestrzeni sacrum. Metoda uprzemysłowiona wznoszenia obiektów jest przejawem postępu technologicznego w budownictwie oraz umożliwia kreację rozwiązań elastycznych, skierowanych do indywidualnych potrzeb przestrzeni obiektów znaczeniowych, nie zmieniając równocześnie tradycyjnego podejścia do kształtowania atmosfery religijnego skupienia przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów.
URL http://www.atut.ig.pl/?1504,definiowanie-przestrzeni-architektonicznej-–-tradycja-i-nowoczesnosc-architektury-defining-the-architectural-space-–-tradition-and-modernity-in-architecture-2019-vol.-7
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 13-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?