Places to sit for senior citizens located in urban space: Warsaw city as a case study

Skibińska Maja , Mariusz Wieczorek , Małgorzata Denis

Abstract

Benches are urban furniture which guarantee comfort for all users, which is important especially in the context of the needs of aging societies. Their location, number and construction are of great significance. The present paper is based on the results of a research projects concerning urban benches in Warsaw public space. The substantive scope of the study embraces identification of the current problems related to places to sit in urban areas as well as the needs of the elderly connected therewith. According to the research results benches should have a backrest or backrest and armrest, be placed at regular intervals in the vicinity of the place of residence and services. This paper is a contribution to the discussion on shaping public space that is comfortable for the seniors.
Author Skibińska Maja
Skibińska Maja,,
-
, Mariusz Wieczorek
Mariusz Wieczorek,,
-
, Małgorzata Denis (FGC / CSMES)
Małgorzata Denis,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura, ISSN 1644-0633, e-ISSN 2544-1760
Issue year2019
No18 (3)
Pages67-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmiasta przyjazne seniorom, polityka transportu pieszego, przestrzeń publiczna, meble miejskie, ławka miejska, urbanistyka
Keywords in Englishsenior-friendly cities, pedestrian policy, public space, street furniture, urban bench, urban planning
Abstract in PolishŁawki to meble miejskie, które gwarantują komfort wszystkim użytkownikom, co jest ważne zwłaszcza w kontekście potrzeb starzejących się społeczeństw. Ich lokalizacja, liczba i konstrukcja mają ogromne znaczenie. Niniejszy artykuł opiera się na wynikach projektów badawczych dotyczących ławek miejskich w przestrzeni publicznej Warszawy. Zakres merytoryczny opracowania obejmuje identyfikację bieżących problemów związanych z miejscami do siedzenia na obszarach miejskich oraz związanych z nimi potrzeb osób starszych. Zgodnie z wynikami badań ławki powinny mieć oparcie lub oparcie i podłokietniki, być umieszczone w regularnych odstępach, w pobliżu miejsca zamieszkania i punktów handlowo-usługowych. Niniejszy artykuł stanowi wkład w dyskusję na temat kształtowania przestrzeni publicznej, która jest wygodna dla seniorów.
DOIDOI:10.22630/ASPA.2019.18.3.36
Internal identifier58/2019
Languageen angielski
File
2019_Denis-i_inni_Places_to_sit_58.pdf 1.18 MB
Additional file
2019-Oświadczenia_Denis_i_inni_Places_to_sit_58.pdf 283.89 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?