Pomiar dokonań w łańcuchach dostaw

Piotr Korneta , Andrzej Krzyszkowski , Magda Chmiel

Abstract

The article presents performance measurement concept with its application possibility in supply chain management. A practical performance measurement model in supply chains was also presented. Stated model comprises three key areas – transportation, resources and information technology optimization. Against each of aforementioned areas exemplar performance indicators were set. Contemplated mod-el, pursuant to insignificant adjustments implementation, aimed to consider local aspects of supply chain partners, can be applicable in polish companies, that constitute supply chains.
Author Piotr Korneta (FoM / CFFS)
Piotr Korneta,,
- Chair of Finance and Financial Systems
, Andrzej Krzyszkowski
Andrzej Krzyszkowski,,
-
, Magda Chmiel
Magda Chmiel,,
-
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (B 7 pkt)
Issue year2018
No4
Pages33-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishłańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, pomiar dokonań
Keywords in Englishsupply chain, supply chain management, performance measurement
Abstract in PolishW artykule przedstawiono koncepcję pomiaru dokonań wraz z możliwością jej zastosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zaprezentowano również praktyczny model pomiaru dokonań w łańcuchu dostaw. Model ten zawiera trzy kluczowe obszary do optymalizacji: transport, zasoby oraz IT. Do każdego z wymienionych obszarów zaprezentowano przykładowe wskaźniki pomiaru. Model ten może, po dokonaniu niewielkich modyfikacji mających na celu uwzględnienie lokalnej specyfiki partnerów łańcucha, znaleźć zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach zorganizowanych w łańcuchy dostaw.
DOIDOI:10.24136/atest.2018.017
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back