Investigations of energetic efficiency of microbial assisted water electrolysis in two and three chamber cells

Paweł Sobieszuk , Anna Zamojska-Jaroszewicz

Abstract

Microbial assisted water electrolysis is a novel method of hydrogen production. The energy consumption during this process is significantly lower than during the conventional water electrolysis process, because it takes advantage of catalytic properties of microorganisms. In this work two types of cells for microbial assisted water electrolysis were investigated. The first one consisted of three chambers: feeding chamber, anodic and cathodic chambers. The second cell consisted of two compartments – the feeding chamber was eliminated. In both cases the anodes consisted of graphite felts wrapped around graphite rods. The cells worked in batch or sequencing-batch mode, depending on the experiment, with glucose or acetate as carbon sources. The efficiency of microbial assisted water electrolysis for different cells set-ups and different external voltages applied was investigated.
Author Paweł Sobieszuk (FCPE / DBBE)
Paweł Sobieszuk,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Anna Zamojska-Jaroszewicz
Anna Zamojska-Jaroszewicz,,
-
Pages44-44
Publication size in sheets0.3
Book Markoš Jozef (eds.): Proceedings. 40th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, 2013, AXIMA Graphics Design & Printing Services, ISBN 978-80-89475-09-4, 326 p.
Keywords in Polishelektroliza wody, mikrobiologiczny elektrolizer
Keywords in Englishwater electrolysis, microbial electrolysis
Abstract in PolishElektroliza wody wspomagana przez drobnoustroje jest nową metodą produkcji wodoru. Zużycie energii w tym procesie jest znacznie niższe niż w tradycyjnym procesie elektrolizy wody, gdyż wykorzystuje się właściwości katalitycznych mikroorganizmów. W pracy badano dwa rodzaje aparatów do mikrobiologicznej elektrolizy wody. Pierwszy składał się z trzech komór: komory wzrostu mikroorganizmów, anodowej i katodowej komór. Drugi składał się z dwóch komór: oddzielna komora wzrostu mikroorganizmów została wyeliminowana. W obu przypadkach stosowano anodę z grafitowego filcu owinięte wokół prętów grafitowych. Osad czynny pracował w sposób okresowy lub sekwencyjny, zależnie od doświadczenia z glukozą lub octanem jako źródła węgla. Efektywność bioelektrolizera byłą badana przy zastosowaniu różnych przyłożonych wartości napięcia prądu.
Languageen angielski
File
SobieszukP.108.pdf 555.94 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 05-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?