THE CONCEPT OF A METHOD IMPROVING THE PROCESS OF AERONAUTICAL GEOSPATIAL DATA CREATION

Ewa Dudek , Michał Kozłowski

Abstract

This article is a continuation of the Authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. This time, however, the legal requirements for aeronautical data and information were briefly described and then the concept of purpose and scope of Shewhart control charts’ implementation, presented in [2], was broadened and it was proposed to refer the calculated upper (GLK) and lower (DLK) control limits to the requirements set out in the legal specification including in particular the accuracy values out of the Harmonised List from the Eurocontrol Specification [13]. In order to illustrate the proposed modification, an example of such a card for the measured aeronautical obstacles was presented, considering two cases: that these obstacles are located in Area 3 and in Area 2. Analysed issues will be the subject of Authors’ further study.
Author Ewa Dudek (FT / DTT)
Ewa Dudek,,
- Department of Transport Telecommunication
, Michał Kozłowski (FT / DATE)
Michał Kozłowski,,
- Department of Air Transport Engineering
Journal seriesJournal of KONBiN, ISSN 1895-8281
Issue year2018
Vol46
Pages35-50
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdane i informacje lotnicze, karty kontrolne Shewharta, planowanie doskonalenia, jakość
Keywords in Englishaeronautical data and information, Shewhart control charts, improvement planning, quality
ASJC Classification2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
Abstract in PolishArtykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. Tym razem jednak krótko scharakteryzowano wymagania prawne, dotyczące danych i informacji lotniczych, a następnie rozszerzono koncepcję celu i zakresu wykorzystania kart kontrolnych Shewharta, przedstawioną w [2] na ich praktyczną implementację i zaproponowano odniesienie wyznaczonej górnej (GLK) i dolnej (DLK) granicy kontrolnej do wymagań, określonych prawnie, w tym w szczególności konkretnych wartości dokładności, pochodzących ze Zharmonizowanej Listy Specyfikacji Eurocontrol [13]. W celu zobrazowania zaproponowanej modyfikacji przedstawiono przykład takiej karty dla pomierzonych przeszkód lotniczych, rozpatrując dwa przypadki: iż przeszkody te zlokalizowane są w strefie 3 (lotniska) oraz w strefie 2 (w granicach lotniska). Zagadnienia te będą przedmiotem dalszych prac Autorów.
DOIDOI:10.2478/jok-2018-0022
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?