Zastosowanie lekkiej płyty dynamicznej do badania gruntów zbrojonych

Grzegorz Bartnik , Maria Sulewska

Abstract

The statistical analysis of the results of measurements of the light weight deflectometer and static plate load test on compacted crushed stone layers with geosynthetic reinforcement over modelled soft soil. The description of the laboratory test stand and the way of modelling of soft soil.
Author Grzegorz Bartnik (FCE / IRB)
Grzegorz Bartnik,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Maria Sulewska
Maria Sulewska,,
-
Journal seriesInżynieria Morska i Geotechnika, ISSN 0867-4299, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol36
No3
Pages280-285
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishAnaliza statystyczna wyników badań lekką płytą dynamiczną oraz płytą obciążaną statycznie kruszywa łamanego ułożonego na słabym podłożu gruntowym wzmocnionym geosyntetykiem. Opis stanowiska badawczego i sposobu modelowania słabego podłoża.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back