Nowe podejście oraz narzędzia do percepcyjnej oceny jakości sygnałów wizyjnych poddanych kompresji stratnej

Anna Ostaszewska-Liżewska , Sabina Żebrowska-Łucyk

Abstract

Subjective image quality assessment plays a key role in the process of lossy video compression. The paper presents the results of examinations of properties of methods for subjective continuous video quality evaluation recommended by the International Telecommunication Union and suggests some significant improvements to methodology. The paper also presents a research stations and internet platform enabling collaborative study with international scope.
Author Anna Ostaszewska-Liżewska (FM / IMBE)
Anna Ostaszewska-Liżewska,,
- The Institute of Metrology and Biomedical Engineering
, Sabina Żebrowska-Łucyk (FM / IMBE)
Sabina Żebrowska-Łucyk,,
- The Institute of Metrology and Biomedical Engineering
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496
Issue year2013
No6
Pages302-305
Keywords in Polishkompresja stratna, percepcyjna ocena jakości obrazu
Keywords in Englishsubjective quality image assessment, loss compression
Abstract in PolishKluczową rolę w procesie kompresji stratnej materiału filmowego odgrywa percepcyjna ocena jego jakości. Referat prezentuje wyniki badań właściwości metod percepcyjnych ciągłych, zalecanych przez International Telecommunication Union oraz przedstawia propozycję ich udoskonalenia. Omówiono również autorskie stanowiska badawcze oraz platformę internetową umożliwiającą prowadzenie badań międzylaboratoryjnych o zasięgu międzynarodowym.
URL http://www.ptiwtel.neostrada.pl/
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?