Charakterystyka ścieków kosmetycznych

Jan Bogacki , Piotr Marcinowski , Piotr Robert Wilinski , Jeremi Naumczyk

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych 20 próbek ścieków kosmetycznych. Określono wartości głównych parametrów zanieczyszczeń normowanych w ściekach. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, iż charakteryzują się dużą zmiennością, zależną od profilu produkcji. Różnice w oznaczonych wartościach poszczególnych parametrów w próbkach ścieków pobranych w różnym czasie w jednym zakładzie produkcyjnym wynoszą niemal trzy rzędy wielkości. Z tego względu niezmiernie ważne jest wielokrotne badanie właściwości ścieków kosmetycznych przed podjęciem decyzji dotyczącej technologii ich oczyszczania.1. Wstęp Zgodnie z ustawą o kosmetykach składnikiem kosmetyku określa się "substancję, preparat chemiczny lub ich mieszaniny pochodzenia syntetycznego lub naturalnego. Nie są składnikami kosmetyku wynikające z procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materiały techniczne oraz rozpuszczalniki i nośniki kompozycji zapachowych i aromatycznych" [22]. Podczas produkcji kosmetyków powstają ścieki, których głównym źródłem jest mycie mieszalników i napełniaczy wodnym roztworem środków dezynfekujących i surfaktantów. W ściekach występują substancje, które są składnikami kosmetyków i roztworu czyszczącego. Ścieki kosmetyczne, to niejednorodna mieszanina zawierająca w swoim składzie związki organiczne i nieorganiczne. Wśród związków organicznych można wymieniać węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, hydroksykwasy, estry, etery, tłuszcze, woski, węglowodany, białka, witaminy, substancje powierzchniowo czynne. Wśród związków nieorganicznych należy wymienić kwasy, wodorotlenki, sole, tlenki i pierwiastki w stanie wolnym. Związki stosowane w kosmetykach spełniają następujące funkcje: odżywiają, dezynfekują, odświeżają, zakwaszają, nawilżają, łagodzą, kondycjonują, czyszczą, polerują, zmiękczają, pobudzają czy wybielają. Stosowane są jako emulgatory, barwniki, substancje zapachowe, konserwanty.
Author Jan Bogacki (FEE / DISEQR)
Jan Bogacki,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
, Piotr Marcinowski (FEE / DISEQR)
Piotr Marcinowski,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
, Piotr Robert Wilinski (FEE / DISEQR)
Piotr Robert Wilinski,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
, Jeremi Naumczyk (FEE / DISEQR)
Jeremi Naumczyk,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No1
Pages29-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishścieki kosmetyczne, parametry fizykochemiczne
DOIDOI:10.15199/17.2016.1.5
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?