Development of a measurement and reconstruction system for determining the phase distribution in a two-phase flow vertical tube using Electrical Impedance Tomography

Michał Gatkowski , Thomas Buchner , Grzegorz Niewiński , Piotr Mazgaj

Abstract

This paper is based on experience gained during six months of work on Electrical Impedance Tomography (EIT) at the Areva NP test facility in Erlangen, Germany. The aim of this work was to build an EIT system capable of providing fairly accurate imaging of the resistivity field in a vertical pipe with two-phase flow. The described system will be used to analyze two-phase flow in the PKL Integral Test Facility. EIT is an imaging method in which electrical current is injected through electrodes into a volume of interest and the potential distribution obtained is measured by surface electrodes. Using these measurements an image of the electrical conductivity/resistivity can be reconstructed in the volume of interest using numerical techniques. The reconstruction is difficult because the mathematical problem is ill-posed and non-linear, which implicates high computational intensiveness.
Author Michał Gatkowski (FPAE / IHE)
Michał Gatkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Thomas Buchner
Thomas Buchner,,
-
, Grzegorz Niewiński (FPAE / IHE)
Grzegorz Niewiński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Piotr Mazgaj (FPAE / IHE)
Piotr Mazgaj,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesJournal of Power Technologies, ISSN 2083-4187, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol4
No94
Pages75-82
Keywords in PolishElektro Tomografa Komputerowa
Keywords in EnglishElectrical Impedance Tomography, Two-phase flow, Phase distribution measurement, Nuclear
ASJC Classification2102 Energy Engineering and Power Technology
Abstract in PolishArtykuł traktuje sześciomiesięcznych prac nad Elektro Tomografią Komputerową. Ta technika wizualizacji polega na wprowadzaniu prądu elektrycznego poprzez elektrody do badanego regionu, a otrzymana dystrybucja potencjałów na brzegach obszaru za pomocą elektrod. Dzięki wykorzystaniu tej metody mogą zostać wytworzone obrazy przewodności bądź oporności wewnątrz badanego regionu za pomocą metod numerycznych. Rekonstrukcja w tej metodzie jest niezwykle trudna w związku z odwrotnością postawionego problemu, nieliniowością równań i wymaga dużych mocy obliczeniowych. Celem pracy była budowa systemu Elektro Tomografii Komputerowej zdolnego do dość dokładnej rekonstrukcji pola przewodności w badanym pionowym przepływie dwufazowym.
URL http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT
Languageen angielski
File
Development.pdf 4.89 MB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?