Gra edukacyjno-rehabilitacyjna dla dzieci z zespołem Aspergera

Emilia Piątek , Sławomir Paśko , Aneta Pergał-Dąbrowska , Wojciech Glinkowski

Abstract

A game „W poszukiwaniu przyjaciół” is a children’s board game transferred into the virtual world. It is designed to rehabilitate and to educate children with Asperger syndrome, a disorder is characterized by impairing interpersonal relationship and disjointment from society. In most common cases, people with Asperger syndrome are unable to use their abilities or skills, despite being a professional in that field, because of the communication barriers created by the syndrome. Since there is no cure for Asperger syndrome the only thing that can be done to help is teaching and rehabilitation. Nevertheless support programs a psychologist or therapist will never replace a constant work with a child, therefore curators of people with disorders should be encouraged to work outside a specialist’s cabinet to maximize efficiency. People with Asperger syndrome reveal much interests in technology including computer games. This feature could be used to help with rehabilitation. Games designed to meet such people’s requirements are hardly available, particularly when it comes to polish language versions. „W poszukiwaniu przyjaciół” is created in a 3D space, a very popular environment among children. Its purpose is to help specialists in therapy and to encourage their patients to learn proper behavior in an entertaining way. Randomness of rolling dice was eliminated. How fast a player reaches the end of the board and finishes the game depends only on their manual and social skills. Moreover the game includes cooperation mode which requires collaboration between players. The software is simple and easy in use. It emphasizes interpersonal relationship development. It also allows for improvement on other less burdensome problems which occur with Asperger syndrome such as impairment of dexterity. It can be used in helping with therapy either in specialist’s cabinet or at home.
Author Emilia Piątek
Emilia Piątek,,
-
, Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Aneta Pergał-Dąbrowska
Aneta Pergał-Dąbrowska,,
-
, Wojciech Glinkowski
Wojciech Glinkowski,,
-
Other language title versionsang. Educational and rehabilitation game for children with Asperger's Syndrome
Journal seriesOrtopedia Traumatologia Rehabilitacja, ISSN 1509-3492, e-ISSN 2084-4336
Issue year2016
Vol1
No1
Pages105-105
Publication size in sheets0.3
ConferenceII Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska, 14-04-2016 - 16-04-2016, Warszawa, Polska
Keywords in PolishAsperger, rehabilitacja, gra
Keywords in EnglishAsperger, rehabilitation, game
ASJC Classification2742 Rehabilitation; 2732 Orthopedics and Sports Medicine
Abstract in PolishGra edukacyjno-rehabilitacyjna „W poszukiwaniu przyjaciół” jest przeniesieniem gry planszowej dla dzieci w świat wirtualny. Przeznaczona jest do rehabilitacji i edukacji dzieci z zespołem Aspergera. Zespół cechuje się upośledzeniem stosunków międzyludzkich, a pacjent nie potrafi się odnaleźć w społeczeństwie. Często, pomimo przejawów zdolności w jakiejś dziedzinie, pacjent nie może ich wykorzystać w realizacji zawodowej, ze względu na barierę w komunikacji. Brak skutecznej farmakoterapii tego zespołu powoduje konieczność prowadzenia leczenia poprzez uczenie i rehabilitację. Zajęcia z psychologiem czy rehabilitantem nie są w stanie zastąpić pracy ciągłej z dzieckiem, którą muszą prowadzić opiekunowie. Osoby z zespołem Aspergera przejawiają duże zainteresowanie techniką, w tym grami komputerowymi. Wykorzystanie tych zainteresowań może wspomóc proces rehabilitacji. Dostępne komercyjnie gry, skonstruowane na potrzeby pacjentów z zespołem Aspergera są trudno dostępne, szczególnie w polskiej wersji językowej. Gra „W poszukiwaniu przyjaciół” ma na celu pomóc specjalistom w terapii i zachęcić pacjentów do nauki prawidłowych zachowań przez zabawę. Grę stworzono w lubianej przez dzieci konwencji trójwymiarowego świata. Wyeliminowano losowość rzutów wynikającą z rzutów kostką, aby wynik gry uzależnić tylko od zdolności manualnych i socjalnych pacjenta. Na koniec gry gracz dociera na koniec planszy. Zaprogramowany dodatkowo tryb współpracy wymaga kooperacji i interakcji między realnymi graczami. Program jest prosty i łatwy w użyciu. Jeden z głównych celów to rozwój sfery kontaktów międzyludzkich oraz poprawienie innych problemów pojawiających się przy tym schorzeniu; takich jak wytrwałość i cierpliwość. Aplikacja spełnia wymogi do zastosowania zarówno jako pomoc w terapii ambulatoryjnej jak i domowej.
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.375
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?