Analiza rozwiązań lokalnych systemów oczyszczania wody w wybranych Ośrodkach Sportu i Rekreacji (OSiR) Cz. 1. Rozwiązania technologiczne uzdatniania wody basenowej

Małgorzata Perchuć , Radosław Dziążak

Abstract

Wstęp Już w czasach prehistorycznych ludzie wykazywali upodobanie do powszechnych, zbiorowych kąpieli. Pierwszy publiczny basen został wzniesiony przez cywilizację z doliny rzeki Indus. Była to Wielka Łaźnia z Mohendżo Daro, która została wybudowana w III w. p. n. e. z ciasno ułożonych bloków skalnych, uszczelnionych substancją zbliżoną do smoły. W starożytności łaźnie zostały znacznie rozpowszechnione, a ich zaawansowanie techniczne stało na wyższym poziomie. Były to ogólnodostępne, duże obiekty, w których znajdowały się różnego rodzaju baseny i łaźnie. Starożytni Grecy i Rzymianie wykorzystywali je jako miejsce do mycia, ale budowali również baseny służące do utrzymywania tężyzny fi zycznej sportowców oraz żołnierzy. Prawdziwy rozkwit basenów użytkowanych w zbliżonych celach do obecnych, nastąpił na początku XIX w. w Wielkiej Brytanii, a ich dynamiczny rozwój trwa do dziś. Basen (pływalnia) - jest to obiekt budowlany będący sztucznym zbiornikiem wodnym i służącym do celów rekreacyjnych bądź też sportowych [2]. Basen w zależności od rodzaju musi być wyposażony w podstawowe elementy takie jak liny torowe, słupki startowe, drabinki, oświetlenie.
Author Małgorzata Perchuć (FEE / DWSWT)
Małgorzata Perchuć,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Radosław Dziążak
Radosław Dziążak,,
-
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
No8
Pages312-316
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuzdatnianie wody, doczyszczanie wody, jakość wody, obiekty użyteczności publicznej, OSiR
DOIDOI:10.15199/17.2016.8.8
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-100165-analiza-rozwiaza%C5%84-lokalnych-system%C3%B3w-oczyszczania-wody-w-wybranych-o%C5%9Brodkach-sportu-i-rekreacji-(osir)-cz.-1.-rozwiazania-technologiczne-uzdatniania-wody-basenowej-gaz-woda-i-technika-sanitarna-2016-8.html
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?