Stan zaawansowania i perspektywy rozwoju technologii w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła i chłodu z wykorzystaniem OZE

Małgorzata Kwestarz

Abstract

Autorzy książki podjęli niezwykle istotny problem efektywnego wytwarzania, dostarczania i zużycia energii cieplnej co stanowi obecnie jeden z najważniejszych priorytetów w krajowej polityce energetycznej. Autorzy zajęli się kwestią implikacji unijnej polityki ochrony środowiska i klimatu dla obecnego stanu i perspektyw rozwoju sektora ciepłownictwa systemowego. Powstaje tu bowiem kluczowe, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, pytanie, czy biorąc pod uwagę zasadniczą cechę krajowego sektora, jaką jest dominacja węgla jako podstawowego paliwa, ma on szanse spełnić te wymagania i utrzymać swoją pozycję na rynku ciepła. Drugie pytanie dotyczyło problematyki liberalizacji i sprowadzało się do ustalenia, w jakim stopniu po pierwsze, specy?ka sektora ciepłownictwa systemowego determinuje możliwy sposób jego liberalizacji oraz po drugie, sektor ten został objęty liberalizacją. Wreszcie trzecie pytanie dotyczyło wniosków, jakie w związku z odpowiedziami na dwa pierwsze pytania, rysują się pod adresem polityki energetycznej i regulacyjnej.
Author Małgorzata Kwestarz (FEE / DPEGHS)
Małgorzata Kwestarz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Pages99-123
Publication size in sheets1.2
Book Szablewski Andrzej T. (eds.): Rynkowe i technologiczne oraz regulacyjne uwarunkowania rozwoju krajowego sektora ciepłowniczego, 2016, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, ISBN 978-83-8017-121-3, 266 p.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?