Wpływ zużycia obciągu offsetowego na przeniesienie obrazu z formy drukowej

Jan Kowalczyk

Abstract

The aim of this study was to determine the nature of the changes in the process of transferring an image from the printing plate to the substrate caused by a worn offset blanket. The degree of wear of the blanket is determined by the change of its original thickness, which affects the amount of pressure in the contact zone of a plate and offset cylinder and reduction of working surface roughness. The work analyses the influence of these blanket properties on the optical density of the solids on the prints and tonal value increase on the fields of the selected degree of surface coverage. The new and used blankets were tested. The simulation of changes the blanket thickness was made by inserting underneath a printing plate a film of various thickness. The amount of ink fed to the printing plate was continuously changed during the test print in the printing press. Thanks to this procedure and the processing of the measurement results obtained by the interpolation method it was possible to determine the effect of changes in quality of the blanket on the TVI, excluding the influence of changes in the amount of transferred ink on its value.
Author Jan Kowalczyk (FPE / IMP)
Jan Kowalczyk,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Journal seriesOpakowanie, ISSN 0030-3348
Issue year2013
Pages48-53
Keywords in Polishdrukowanie, offset, obciagi offsetowe
Keywords in Englishoffset printing, offset blanket
Abstract in PolishCelem podjętych badań było określenie charakteru zmian procesu przenoszenia obrazu z formy drukowej na zadrukowywane podłoże spowodowanych zużyciem obciągu offsetowego. Stopień zużycia obciągu określa zmiana jego pierwotnej grubości, wpływająca na wielkość ciśnienia w strefie kontaktu cylindra formowego i pośredniego oraz zmniejszenie chropowatości powierzchni roboczej. W pracy badano wpływ tych właściwości obciągu na gęstość optyczną pół pełnych na odbitce oraz przyrost wartości tonalnej na polach o wybranym stopniu pokrycia powierzchni. Badano obciąg nowy i zużyty. Symulacji zmian grubości obciągu dokonano umieszczając pod formą drukową folie o zróżnicowanej grubości. Wykonując druki pomiarowe w maszynie drukującej zmieniano w sposób ciągły ilość farby podawanej na formę. Dzięki takiemu postępowaniu oraz przetworzeniu uzyskanych wyników pomiarów metodę interpolacji możliwe było określenie wpływu stanu obciągu na zmiany przyrostu stopnia pokrycia powierzchni z wykluczeniem wpływu na ich wielkość zmian ilość przenoszonej farby.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?