Odkrywanie ‘DNA‘ logistyki społecznej. Ujęcie fenomenologiczne i aksjologiczne

Marek Kisilowski , Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Abstract

The article points to the need to verify the concept of social logistics in terms of the title. The authors hope to provoke discussion around scientific basis for this new and very current issues. As a consequence of researchs that run, they will try in the following texts present the characteristics of issues from perspectives: phenomenological, axiological, epistemological, ontological, methodological, and at the end of the pragmatic perspective (paradigm and a set of good practices). The article shots phenomenological and axiological, which, although separate, it is difficult to consider separately.
Author Marek Kisilowski (FASS / DPSSFT)
Marek Kisilowski,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
, Janusz Zawiła-Niedźwiecki (FoM / BITD)
Janusz Zawiła-Niedźwiecki,,
- Business Information Technology Department
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853
Issue year2016
Vol2016
No7
Pages337-351
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogistyka społeczna, publiczne zarządzanie kryzysowe
Keywords in Englishsocial logistic, public crisis management
Abstract in PolishArtykuł wskazuje na potrzebę weryfikacji koncepcji logistyki społecznej w tytułowym ujęciu. Autorzy liczą na sprowokowanie naukowych rozważań wokół podstaw tej nowej, a bardzo aktualnej problematyki. Autorzy, w konsekwencji badań, jakie prowadzą, będą starali się w kolejnych tekstach przedstawić charakterystykę zagadnienia z perspektyw: fenomenologicznej, aksjologicznej, epistemologicznej, ontologicznej, metodologicznej, a na koniec pragmatycznej (paradygmat i zestaw dobrych praktyk). W artykule podjęto ujęcia fenomenologiczne i aksjologiczne, które choć są metodologicznie odrębne, to trudno je rozpatrywać rozdzielnie.
ProjectMethodology of risk assessment for the purposes of crisis management system in Poland. Project leader: Zawiła-Niedźwiecki Janusz, start date 27-08-2013, planned end date 28-06-2017, 193751, Implemented
WZ Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 4.0
Citation count*4 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?