Wyznaczenie parametrów geotechnicznych stosowanych do określania jakości zagęszczenia nasypów z gruntów niespoistych

Agnieszka Dąbska , Stanisław Pisarczyk

Abstract

W referacie, na podstawie literatury i badań własnych, omówiono parametry zagęszczalności gruntów niespoistych oraz sposoby ich wyznaczania i zależności między nimi. Dla piasków i gruntów gruboziarnistych przedstawiono zależności pomiędzy następującymi parametrami: maksymalną gęstością objętościową szkieletu gruntowego (ρds) i wilgotnością optymalną (wopt) – metoda standardowa i zmodyfikowana Proctora, wskaźnikiem jednorodności (Cu), średnicą zastępcza (d10), średnicą maksymalną (dmax) i średnią ważoną średnicę ziaren (dśr.waż.) oraz minimalną i maksymalną gęstością objętościową szkieletu gruntowego (ρdmin i ρdmax).
Author Agnieszka Dąbska (FEE / DHEH)
Agnieszka Dąbska,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Stanisław Pisarczyk (FEE / DHEH)
Stanisław Pisarczyk,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura, ISSN 1644-0633
Issue year2016
Vol15
No3
Pages3-15
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishgrunty niespoiste, zagęszczalność, wskaźnik zagęszczenia, korelacje między parametrami geotechnicznymi
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/13/2016/000130201600015000030000300015.pdf
Languagepl polski
File
WYZNACZENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA JAKOŚCI ZAGĘSZCZENIA NASYPÓW Z GRUNTÓW NIESPOISTYCH.pdf 570.14 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*1 (2021-01-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?