Evaluation criteria of wax pattern strength tests and their role in forecasting the shape accuracy of wax patterns

Roman Haratym , Robert Biernacki , Jan Lewiński , Jakub Kwapisz

Abstract

This research paper will present and analyze selected testing of wax patterns - bending strength test, test of resistance to creep and penetration hardness test. Evaluation of these tests will be carried out in terms of the shape accuracy of wax patterns. Additionally, statistical evaluation will be carried out of relationships between selected parameters of previously mentioned tests. Standard bending tests will be statistically evaluated and compared with two other test methods conducted on corresponding patterns. Particular attention will be given to creep resistance, which is a very useful test method for assessing changes in the shape of complex patterns in the function of time and temperature. At the same time an evaluation of hardness tests of wax patterns will be carried out with usage of appropriate samples or by direct examination of the production patterns.
Author Roman Haratym (FPE)
Roman Haratym,,
- Faculty of Production Engineering
, Robert Biernacki (FPE / IoMP)
Robert Biernacki,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Jan Lewiński (FPE / IMP)
Jan Lewiński,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Jakub Kwapisz
Jakub Kwapisz,,
-
Journal seriesArchives of Foundry Engineering, ISSN 1897-3310
Issue year2013
VolVolume 13
Pages49-52
Keywords in Polishwytrzymałość modeli, proces wytapianych modeli
Keywords in Englishpattern strength, lost wax casting, pattern tests, sustainability, recycling
ASJC Classification2506 Metals and Alloys; 2209 Industrial and Manufacturing Engineering
Abstract in PolishW artykule zostaną przedstawione i poddane analizie wybrane badania mieszanek modelowych: - wytrzymałości na zginanie, - odporności na pełzanie, - twardości metodą penetracyjną. Ocena wymienionych badań będzie przeprowadzona w aspekcie dokładności kształtowej modeli wytapianych. Ponadto zostanie przeprowadzona statystyczna ocena relacji między wybranymi parametrami badań wytrzymałościowych. Zostaną poddane ocenie statystycznej standardowe badania wytrzymałości na zginanie z porównaniem ich z wymienionymi metodami, dla odpowiednich próbek modeli. Szczególna uwaga będzie poświęcona odporności na pełzanie, która stanowi metodę badań bardzo przydatną przy ocenie zmiany kształtu skomplikowanych modeli w czasie i w funkcji temperatury. Jednocześnie dokonana zostanie ocena badań twardości modeli wytapianych z wykorzystaniem odpowiednich próbek lub przez bezpośrednie badania na modelach produkcyjnych.
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 19-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; GS Citations = 1.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.291
Citation count*1 (2015-04-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?