Kierunki i szanse rozwojowe dyscypliny pn."Nauki o polityce publicznej"

Jerzy Woźnicki

Abstract

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych kreśliło w nowy sposób strukturę dziedzin i dyscyplin naukowych, wprowadzając wiele zmian. W szczególności pojawiły się tzw. obszary wiedzy, a wśród nich obszar nauk społecznych, w którym zlokalizowano nieobecna wcześniej w strukturze dyscyplin dziedzinę nauk społecznych. Ten nowy akt wykonawczy do Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wprowadził tez kilka nowych dyscyplin naukowych, a wśród nich nauki o polityce publicznej jako dyscyplinę w dziedzinie nauk społecznych.
Author Jerzy Woźnicki (FEIT / MO)
Jerzy Woźnicki,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages147
Book Juchnowski Jerzy, Wiszniowski Robert (eds.): Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, 2013, Lubicka 44, 87-100 Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7780-707-1, 762 p.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?