Rola akwaporyn w procesie nowotworzenia w układzie rozrodczym samicy

Patrycja Magdalena Młotkowska , Damian Tański

Abstract

Aquaporins (AQPs) are proteins which are integrated into the cell membrane, where they form preferential channels for water and other molecules. Because of their membrane permeability, we divide them into three groups: classical aquaporins; selective for water, aquaglyceroporin; Selective mainly for water, glycerol and urea, and superaquaporin; whose function so far is the least understood. AQPs expression has been demonstrated in both healthy and malignant tissues of the female reproductive organs. In the tumor there is a variable AQPs expression at the transcript and protein. Previous studies have shown that AQPs are involved in the migration, metastasis, adhesion and proliferation of tumor cells. Therefore, the level of expression AQPs may be important to use them as markers to identify the stage of development of cancers of the female reproductive organs.
Author Patrycja Magdalena Młotkowska (FCEMP / ICEn)
Patrycja Magdalena Młotkowska,,
- Insitute of Civil Engineering
, Damian Tański
Damian Tański,,
-
Pages5-13
Publication size in sheets0.5
Book Leśny Jacek, Panfil Monika, Nyćkowiak Jędrzej (eds.): Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Weterynaria i botanika, vol. 2016(32), no. 32, 2016, Poznań, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65362-83-4, [978-83-65362-54-4], 134 p.
Keywords in Polishakwaporyny, jajnik, macica, nowotwór
Keywords in Englishaquaporin, ovary, uterus, cancer
Abstract in PolishAkwaporyny (AQPs) są białkami zintegrowanymi z błoną komórkową, gdzie tworzą selektywne kanały dla wody i innych molekuł. Ze względu na ich błonową przepuszczalność, dzielimy je na trzy grupy: klasyczne akwaporyny; selektywne dla wody, akwagliceroporyny; selektywne głównie dla wody, glicerolu i mocznika oraz superakwaporyny; których funkcja do tej pory jest najmniej poznana. Ekspresję AQPs wykazano zarówno w zdrowych, jak i zmienionych nowotworowo tkankach narządów rodnych samicy. W tkance nowotworowej występuje zmienna ekspresja AQPs na poziomie transkryptu i białka. Dotychczasowe badania wykazały, że AQPs biorą udział w migracji, przerzutach, adhezji oraz proliferacji komórek nowotworowych. Dlatego poziom ekspresji AQPs może być ważny w zastosowaniu ich jako markerów do rozpoznania stadium rozwoju nowotworów narządów rodnych samicy.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 08-02-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?