Bezczujnikowe przyłączenie do sieci generatora indukcyjnego klatkowego sterowanego przekształtnikiem energoelektronicznym

Dominik Górski , Janusz Wiśniewski , Włodzimierz Koczara

Abstract

W artykule przedstawiono proces wspomaganego przekształtnikiem synchronizowanego przyłączenia do sieci wzbudzonego generatora indukcyjnego klatkowego napędzanego turbiną o nieregulowanej prędkości obrotowej. Przekształtnik NPC kontroluje proces wzbudzenia generatora oraz stabilizuje amplitudę napięcia generatora. Układy odbierające energię ("hamujące") w obwodzie stałoprądowym przekształtnika umożliwiają synchronizację napięcia generatora i sieci bez pomiaru prędkości. Po przyłączeniu generatora do sieci, równolegle podłączony przekształtnik może pełnić funkcję regulowanego źródła mocy biernej. Abstract. The paper presents synchronization and connection to grid a squirrel-cage induction generator driven by uncontrollable micro turbine. The excitation of the generator is provided by the NPC inverter. A generator and grid voltages synchronization is made without speed sensor by using energy dissipation systems located in DC-link. When generator is connected to grid, the NPC inverter may work as reactive power source. (Synchronized connection to grid of inverter excited induction generator driven by micro turbine without speed sensor). Słowa kluczowe: przekształtnik NPC, generator indukcyjny klatkowy, przyłączenie do sieci, źródło mocy biernej. Keywords: NPC inverter, cage induction generator, grid connection, reactive power source. Wstęp Generatory indukcyjne znajdują zastosowanie w układach wytwarzania energii z silnikiem o spalaniu wewnętrznym, hydroelektrowniach czy elektrowniach wiatrowych. Generatory indukcyjne klatkowe najczęściej współpracują z prostymi turbinami małej mocy o nieregulowanej prędkości obrotowej. Cechą determinującą stosowanie generatora indukcyjnego w takich prostych układach mechanicznych jest możliwość jego bezpośredniego przyłączenia do sieci energetycznej [1], [2]. Najczęstszym sposobem przyłączenia do sieci generatora indukcyjnego jest doprowadzenie układu wirującego do wartości prędkości jak najbliższej prę [...]
Author Dominik Górski (FM / IACR)
Dominik Górski,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
, Janusz Wiśniewski (FoEE / ICIE)
Janusz Wiśniewski,,
- The Institute of Control and Industrial Electronics
, Włodzimierz Koczara (FoEE / ICIE)
Włodzimierz Koczara,,
- The Institute of Control and Industrial Electronics
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2016
No7
Pages206-213
Publication size in sheets90.35
Keywords in Polishprzekształtnik NPC, generator indukcyjny klatkowy, przyłączenie do sieci, źródło mocy biernej
Keywords in EnglishNPC inverter, cage induction generator, grid connection, reactive power sourc
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
DOIDOI:10.15199/48.2016.07.44
URL http://pe.org.pl/articles/2016/7/44.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.439; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?