Położenie makroekonomiczne subregionu płockiego w latach 2005-2012

Eugeniusz Kwiatkowski

Abstract

The paper is focused on macroeconomic performance of the Plock subregion in the years 2005-2012. The analyses show, firstly, the levels of economic development of both poviats in the subregion are significantly different. The city of Plock is much higher developed than the Plock poviat (in terms of sectoral structures, investment per capita, employment ratio, industrial output per capita, average wages). Secondly, the hypothesis of economic convergence in poviats of the Plock subregion has been only partly confirmed. The hypothesis has not been confirmed in the field of dynamics of investment and employment. This suggests that the differences in levels of economic development in both poviats of the Plock subregion will maintain for longer
Author Eugeniusz Kwiatkowski (CESS)
Eugeniusz Kwiatkowski,,
- College of Economics and Social Sciences
Pages131-155
Publication size in sheets1.2
Book Kludacz Magdalena, Piekut Marlena (eds.): Uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Płocka i powiatu płockiego, 2013, Płock, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, ISBN 978-83-936538-1-2, 237 p.
Keywords in Polishpołożenie makroekonomiczne, subregion płocki, rozwój gospodarczy
Keywords in Englishmacroeconomic performance, Plock subregion, economic development
Abstract in PolishArtykuł podejmuje problem położenia makroekonomicznego subregionu płockiego w latach 2005-2012. Analizy wskazują, po pierwsze, że poziom rozwoju gospodarczego obu powiatów w subregionie płockim jest zasadniczo inny. Miasto Płock jest znacznie bardziej rozwinięte od powiatu płockiego (pod względem struktur sektorowych, inwestycji na 1 mieszkańca, stopy zatrudnienia, produkcji przemysłowej na głowę, płac przeciętnych). Po drugie, hipoteza konwergencji ekonomicznej obu powiatów w subregionie została jedynie częściowo potwierdzona. Nie została ona potwierdzona w części dotyczącej dynamiki inwestycji i zatrudnienia. To sugeruje, że różnice w poziomach rozwoju gospodarczego obu powiatów subregionu płockiego utrzymają się przez dłuższy okres.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?