Cechy wytrzymałościowe obecnie stosowanej stali zbrojeniowej w temperaturze pożarowej w świetle wyników badań

R. Kisieliński , Robert Kowalski , M. Abramowicz

Abstract

This paper compares strength loss caused by the influence of fire temperature of reinforcing steel, produced in Poland with the application of quenching and self-tempering process, determined byAuthor’s research with results taken from the literature. The good agreement was found between the results of research conducted by the authors, and the results presented by other researchers. This shows that the self-tempered reinforcing steel produced in Poland, exposed to load and high temperature, behaves in a similar manner to steels with similar strength properties manufactured abroad.The relative reduction in steel strength or stress, which can be applied to the bars with the assumed reduction of elongation, is generally consistent with Eurocode 2-1-2 model
Author R. Kisieliński
R. Kisieliński,,
-
, Robert Kowalski (FCE / ICE)
Robert Kowalski,,
- The Institute of Civil Engineering
, M. Abramowicz
M. Abramowicz,,
-
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No9
Pages115-117
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polish stal zbrojeniowa, pożar, temperatura, badania, porównanie
Keywords in Englishreinforcing steel, fire, temperature, research, comparison
Abstract in PolishW pracy przedstawiono porównanie pogorszenia cech wytrzymałościowych stali zbrojeniowej, produkowanej w Polsce z zastosowaniem technologii umacniania cieplnego, spowodowanego wpływemtemperatury pożarowej, określonego na podstawie badań własnych z wynikami badań zaczerpniętymi z piśmiennictwa. Między wynikami badań przeprowadzonych przez autorów a wynikami prezentowanymi przez innych badaczy występuje dobra zgodność. Pozwala to wnioskować, iż stal zbrojeniowa produkowana w Polsce z zastosowaniem metody umacniania cieplnego, w warunkach jednoczesnego działania obciążenia i wysokiej temperatury, zachowuje się w sposób podobny jak stale zagraniczne o zbliżonych właściwościach wytrzymałościowych. Względne zmniejszenie wytrzymałości stali lub naprężeń, któremogą przenosić pręty przy założonymograniczeniu odkształcenia, jest generalnie zgodne z modelem rekomendowanym w Eurokodzie 2-1-2
DOIDOI:10.15199/33.2016.09.41
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?