Zastosowanie pogłębionego utleniania odczynnikiem Fentona w połączeniu ze strippingiem powietrzem do oczyszczania ścieków pochodzących z procesu zgazowania biomasy

Łukasz Gościniak

Abstract

The water fraction coming from the gasification installations, due to being a complex mixture of physical pollutions and various chemicals, remains as a burdensome by-product of the process of the biomass thermal processing. As a part of this paper, the evaluation of the possibilities of using air stripping in order to remove the pollution from the tar water fraction, as well as, its influence on the processes of advanced oxidation with the Fenton’s reagent or with hydrogen peroxide has been made.
Author Łukasz Gościniak (FCEMP / IC)
Łukasz Gościniak,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsThe application of advanced oxidation with the Fenton’s reagent and air stripping combined in the treatment of tar water from the biomass gasification
Journal series Chemik: miesiecznik naukowo-techniczny , ISSN 0009-2886
Issue year2016
Vol70
No4
Pages209-218
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzgazowanie biomasy, ścieki, stripping, odczynnik Fentona
Keywords in Englishbiomass gasification, tar water, stripping, Fenton’s reagent
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishFrakcja wodna, powstająca w instalacjach zgazowania, z uwagi na fakt, iż stanowi złożoną mieszaninę zawierającą w swym składzie zarówno zanieczyszczenia fizyczne, jak i szereg substancji o różnej budowie chemicznej, stanowi uciążliwy produkt uboczny procesu termicznego przetwórstwa biomasy. W ramach pracy dokonano oceny możliwości zastosowania strippingu powietrzem do usuwania zanieczyszczeń z frakcji ściekowych oraz jego wpływu na skuteczność procesów pogłębionego utleniania przy zastosowaniu nadtlenku wodoru lub odczynnika Fentona.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.221
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?