Analiza warstw korozyjnych w stalach wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym po badaniach korozji naprężeniowej — Analysis of corrosive layers formed on the steels used in oil industry after stress corrosion cracking tests

Aleksandra Towarek , Anna Dobkowska , Ewa Ura-Bińczyk , Jarosław Mizera , Wojciech Solarski , Bogusław Mazurkiewicz , Jacek Banaś

Abstract

Celem niniejszej pracy była charakterystyka warstw korozyjnych powstałych na czterech stalach po przeprowadzonych badaniach korozji naprężeniowej w środowisku zawierającym siarkowodór. Badaniom poddano stale powszechnie wykorzystywane w przemyśle wydobywczym: dwie stale niskowęglowe – J55 i N80 oraz dwie stale stopowe, zawierające dodatek manganu- L360NB oraz L80. Powstałe na powierzchni stali warstwy korozyjne zidentyfikowano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) wyposażonego w detektor EDS. Dzięki obserwacjom przekroju poprzecznego scharakteryzowano morfologię warstw oraz określono ich skład chemiczny. W wyniku przeprowadzonych prac zaobserwowano, że powstałe na wszystkich eksponowanych stalach warstwy korozyjne były silnie rozwinięte, a w ich budowie morfologicznej występują znaczne różnice. Warstwy powstałe na stalach niskowęglowych cechują się jednorodną budową, zaś w przypadku stali stopowych wykazano, że mają one budowę hybrydową.
Author Aleksandra Towarek (FMSE / DMD)
Aleksandra Towarek,,
- Division of Materials Design
, Anna Dobkowska (FMSE / DMD)
Anna Dobkowska,,
- Division of Materials Design
, Ewa Ura-Bińczyk (FMSE / DMD)
Ewa Ura-Bińczyk,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
, Wojciech Solarski - AGH University of Science and Technology (AGH)
Wojciech Solarski,,
-
, Bogusław Mazurkiewicz - AGH University of Science and Technology (AGH)
Bogusław Mazurkiewicz,,
-
, Jacek Banaś - AGH University of Science and Technology (AGH)
Jacek Banaś,,
-
Pages282-285
Publication size in sheets0.5
Book Jerzy Pacyna (eds.): XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia, 2016, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ISBN 978-83-63663-73-5
Keywords in Polishkorozja naprężeniowa, stal niskowęglowa, stal stopowa, siarkowodór, przemysł naftowy
Languagepl polski
File
2 Analiza warstw korozyjnych w stalach wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym po badaniach korozji naprężeniowej.pdf 1.48 MB
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 07-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?