Agregator aktywnych odbiorców z perspektywy europejskich projektów sieci inteligentnych

Mariusz Kaleta , Piotr Pałka , Izabela Żółtowska

Abstract

Paper synthesizes international projects’ solutions on modern energy markets evolving towards smart grid. New market possibilities appear, especially for demands and distributed generation, however a support from the intermediary – Aggregator is needed. We analyze the role and functions of Aggregator representing a new type of participants: flexibility providers. We systematize business areas, focusing on processes related to energy trading. We refer also to the possibility of establishing Aggregators in Poland.
Author Mariusz Kaleta (FEIT / AK)
Mariusz Kaleta,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
, Piotr Pałka (FEIT / AK)
Piotr Pałka,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
, Izabela Żółtowska (FEIT / AK)
Izabela Żółtowska,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Pages41-50
Publication size in sheets0.5
Book Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł (eds.): Rynek energii elektrycznej: rozwój i funkcjonowanie rynków energii, 2016, Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, , ISBN 978-83-7947-221-5, 149 p.
Rynek energii monograf 2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Abstract in PolishPraca syntetyzuje rozwiązania powstające w ramach międzynarodowych projektów na nowoczesnych rynkach energii ewoluujących w kierunku sieci inteligentnych (smart grid). Pozwalają one na czerpanie zysków z nowych form funkcjonowania na rynku, szczególnie po stronie odbioru i generacji rozproszonej, jednak niezbędne jest wsparcie podmiotu pośredniczącego – Agregatora. Analizujemy rolę i funkcje, jakie powinien pełnić Agregator reprezentujący nowy typ uczestników: aktywnych dostawców elastyczności. Systematyzujemy obszary działalności, skupiając się na procesach biznesowych związanych z obrotem energią. Odnosimy się też do możliwości powstania instytucji Agregatora w Polsce.
URL http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12846
Languagepl polski
File
KaletaPalkaZoltowwska RynekEE2016.pdf 1.17 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?