Efektywność uwalniania związków organicznych w wyniku hydrodynamicznej dezintegracji osadów ściekowych

Agnieszka Garlicka , Monika Żubrowska-Sudoł

Abstract

The main objective of this experiment was to determine the effectiveness of the organic compounds release from activated sludge flocs, due to the hydrodynamic disintegration conducted at different energy densities (140–700 kJ/l). Indicators of the efficiency used for the process were the disintegration degree (DD) and the unit efficiency of organic compounds released (WCOD). Analysis of the results revealed that increasing the energy density resulted in an increase of concentration of soluble COD. The most intense release of organic compounds occurred when the energy density was increased from 140 to 420 kJ/l. Moreover, it was proved that by conducting disintegration using an energy density of 420 kJ/l results in a maximal efficiency of organic compound release (23.2–30.0 mg ChZT/kJ).
Autor Agnieszka Garlicka (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Agnieszka Garlicka
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Inne wersje tytułuThe effectiveness of the organic compounds released due to the hydrodynamic disintegration of sewage sludge
Tytuł czasopisma/seriiInżynieria Ekologiczna, ISSN 2081-139X, e-ISSN 2392-0629, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Tom18
Nr3
Paginacja47-55
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimdezintegracja hydrodynamiczna, osady ściekowe, stopień dezintegracji, uwalnianie związków organicznych
Słowa kluczowe w języku angielskimhydrodynamic disintegration, sewage sludge, degree of disintegration, release of organic compounds
Klasyfikacja ASJC2300 General Environmental Science; 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
Streszczenie w języku polskimGłównym celem eksperymentu było wyznaczenie efektywności uwalniania z kłaczków osadu czynnego związków organicznych w wyniku hydrodynamicznej dezintegracji, prowadzonej przy różnych gęstościach energii (140–700 kJ/l). Jako wskaźniki efektywności procesu wykorzystano stopień dezintegracji (DD) oraz jednostkową wydajność uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych (WChZT). Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że zwiększanie gęstości energii skutkowało wzrostem wartości rozpuszczonego ChZT. Najbardziej intensywne uwalnianie związków organicznych do cieczy osadowej wystąpiło, gdy gęstość energii zwiększano ze 140 do 420 kJ/l. Ponadto dowiedziono, że prowadząc dezintegrację przy gęstości energii wynoszącej 420 kJ/l, uzyskuje się maksymalne wartości wydajności uwalniania związków organicznych (23,2–30,0 mg ChZT/kJ).
DOIDOI:10.12912/23920629/70257
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.548
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?