Badania symulacyjne procesu magazynowania NOX w reaktorze LNT

Wojciech Kamela , Stanisław Wojciech Kruczyński

Abstract

In this article the mathematical model of NO2 storage process in LNT reactor was described. It contains theoretical essentials on which model was based. Article contains also assumptions which model should fulfil to be functional and precisely imitate realistic NO2 storage process. Elaborated model include overall reactor storage capacity, NO2 concentration and reactor work temperature as a factors that have influence on reactor NO2 storage ability. Article contains result of simulation calculations made by use of elaborated model. Calculations were made for three different reactor work conditions. Conditions were chosen to allow estimate the reactor overall storage capacity and NO2 concentration on temporary storage ability of the reactor. Received results have shown that elaborated mathematical model is compatible with theoretical essentials of NO2 storage abilities of LNT reactors.
Author Wojciech Kamela (FACME / IAE)
Wojciech Kamela,,
- Institute of Automotive Engineering
, Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME / IAE)
Stanisław Wojciech Kruczyński,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2013
Vol92
No1
Pages21-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsilniki spalinowe, reaktory katalityczne, obliczenia symulacyjne, magazynowanie tlenków azotu,
Keywords in Englishcombustion engines, catalytic reactors, simulation calculations, nitric dioxide storage
Abstract in PolishW artykule przedstawiony został model matematyczny procesu magazynowania dwutlenku azotu w reaktorze LNT. Opisano postawy teoretyczne, które pozwoliły na opracowanie modelu oraz postawiono założenia, które musi on spełniać, aby był w pełni funkcjonalny i możliwie dokładnie odwzorowywał rzeczywiste procesy magazynowania NO2. W opracowanym modelu uwzględniono całkowitą pojemność magazynowania, stężenie NO2 oraz temperaturę pracy reaktora, jako czynniki wpływające na jego zdolność do magazynowania NO2. Praca zwiera obliczenia symulacyjne wykonane przy użyciu opracowanego modelu dla trzech warunków pracy reaktora. Uzyskane za pośrednictwem modelu wyniki obliczeń wpływu stężenia NO2 na wlocie reaktora oraz jego całkowitej pojemności magazynowania na chwilową zdolność magazynowania reaktora były zgodne z teoretycznymi zasadami pracy reaktorów typu LNT.
URL http://www.simr.pw.edu.pl/ipzn/index.php?option=com_content&view=article&id=472:wojciech-kamela-stanisaw-w-kruczyski-badania-symulacyjne-procesu-magazynowania-nox-w-reaktorze-lnt&catid=73:zeszyt-1922013&Itemid=29
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?