Zmiany właściwości mechanicznych materiałów w warunkach monotonicznej deformacji realizowanej w obecności obciążenia cyklicznego

Z. L. Kowalewski , T. Szymczak , Agnieszka Rutecka

Abstract

There was described, presented in literature, and having practical sense in forging and plastic forming technologies, effect of changes in mechanical properties of materials as an result of summation of monotonically ascending load (produced plastic deformations) with cyclic load realized in another direction (for example, monotonic compression with cyclic torsion). Impact of using such a way of loading on changes in properties of alumina alloy 2024 was also presented. The aim of author's investigations were determination of impact of cyclic load on course of monotonic load realized simultaneously in perpendicular direction to cyclic load direction, so identification of changes of mechanical properties of the material
Author Z. L. Kowalewski
Z. L. Kowalewski,,
-
, T. Szymczak
T. Szymczak,,
-
, Agnieszka Rutecka (FCE / ICE) - Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences (IPPT PAN), MNiSW [80] [Polish Academy of Sciences (PAN)]
Agnieszka Rutecka,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesPrzegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259, (B 5 pkt, Not active)
Issue year2011
No2
Pages27-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmateriał, właściwości mechaniczne ,obciążenie, monotoniczna deformacja
Keywords in Englishmaterials, mechanical properties, load ,monotonic deformation
ASJC Classification2200 General Engineering
Abstract in PolishW pracy przedstawiono opisany w literaturze oraz mający praktyczne znaczenie w technologii kucia i formowania plastycznego efekt zmiany własności mechanicznych materiału na skutek złożenia obciążenia monotonicznie narastającego (prowadzącego do odkształceń plastycznych) z obciążeniem cyklicznym realizowanym w innym kierunku (np. monotoniczne ściskanie z cyklicznym skręcaniem). Ponadto przedstawiono wpływ zastosowania takiego sposobu obciążania na zmianę właściwości stopu aluminium 2024. Celem badań własnych było określenie wpływu obciążenia cyklicznego na przebieg monotonicznego obciążenia realizowanego jednocześnie w kierunku prostopadłym względem cyklicznego, a więc identyfikacja zmian właściwości mechanicznych materiału.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2015-05-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?