Badanie stabilności temperatury mierzonego elementu podczas pomiarów tomograficznych

Tomasz Kowaluk , Adam Woźniak

Abstract

Industrial computed tomography is a relatively new and growing sector of coordinate measurements. Several studies are conducted on the accuracy of tomographic measurements. In studies on the accuracy and resolution of measurement large emphasis is placed on design of gauges. However, in most cases, influence of the stability of the temperature on measurement result is not considered. Manufacturers when giving the accuracy of CT scanners also provide environmental parameters, for which the accuracy is maintained and with the temperature range in which measurements should be made. When X-ray radiation is generating 99% of energy is converted into heat, therefore it is necessary to ensure adequate cooling of X-ray tube. This paper presents influence of heat emitted by the X-ray tube and the radiation power on the change of the temperature of the measured object. Temperature stability during the measurements was checked. Influence of the magnification settings (Voxel size - distance between measured element and X-ray tube) for temperature change was verified. The tests were performed on an industrial computer tomography METROTOM 800. Temperature changes were measured using the logger Microlite 1016A.
Author Tomasz Kowaluk (FM / IMBE)
Tomasz Kowaluk,,
- The Institute of Metrology and Biomedical Engineering
, Adam Woźniak (FM / IMBE)
Adam Woźniak,,
- The Institute of Metrology and Biomedical Engineering
Journal seriesMeasurement Automation Monitoring, [Pomiary Automatyka Kontrola], ISSN 2450-2855, [0032-4140]
Issue year2013
Vol59
No5
Pages445-447
Keywords in PolishTomografia komputerowa, stabilność temperatury
Keywords in EnglishComputer tomography, temperature stability.
Abstract in PolishPrzemysłowa tomografia komputerowa jest stosunkowo młodą i rozwijającą się gałęzią pomiarów współrzędnościowych. Prowadzonych jest wiele badań dokładności pomiarów tomograficznych. W badaniach nad dokładnością, rozdzielczością pomiarów duży nacisk kładziony jest na konstrukcję wzorców. Jednak w większości przypadków nie jest rozważany wpływ stabilności temperaturowej na wynik pomiarów. Producenci podając dokładność tomografów podają również parametry środowiskowe, dla jakich dokładność ta jest zachowana wraz z zakresem temperatury, w jakim należy wykonać pomiar. Podczas generowania promieniowania rentgenowskiego 99% energii zamieniana jest na ciepło, z tego względu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego chłodzenia lampy. W artykule sprawdzono wpływ ustawienia parametrów pomiarowych na zmianę temperatury mierzonego przedmiotu. Zweryfikowano wpływ ustawionego powiększenia - wielkości voxela (odległość mierzonego elementu od lampy rentgenowskiej) na zmianę temperatury. Dodatkowo sprawdzono wpływ ustawień lampy rentgenowskiej (wartość pobieranej mocy, natężenie i napięcie zasilania) na stabilność temperatury podczas pomiarów. Badania zostały wykonane na przemysłowym tomografie komputerowym METROTOM 800. Zmiany temperatury zostały zmierzone przy pomocy rejestratora MicroLite 1016A.
URL http://pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=3725
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 20-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2015-05-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?