Drug-core double and triple emulsions preparation

Agata Metera , Agnieszka Markowska-Radomska , Ewa Dłuska

Abstract

Przedstawiono dane literaturowe dotyczące sposobów modyfikacji powierzchni kropel emulsji oraz wyniki badań doświadczalnych wytwarzania emulsji wielokrotnych o złożonych strukturach do zastosowań w terapiach przeciwnowotworowych. Emulsje wielokrotne wytwarzane były metodą jednostopniową w kontaktorze z przepływem helikoidalnym do którego wprowadzano trzy fazy ciekłe: roztwór alginianu (W1), olej sojowy (O), oraz wodę destylowaną (W2). Do każdej z faz dodawane były odpowiednie stabilizatory (Pluronic® P-123, Span® 83, Tween® 80). Badano wpływ stosunku faz wprowadzanych do kontaktora, częstości obrotów cylindra wewnętrznego kontaktora oraz stężenia stabilizatorów na typ struktur wewnętrznych wytwarzanych emulsji. Wytwarzano różnorodne struktury tj. emulsje podwójne i potrójne. Otrzymywane emulsje podwójne typu W1/O/W2, (W-faza wodna, O-faza olejowa) z pojedynczymi oraz licznymi kroplami wewnętrznymi w postaci roztworu alginianu. Obserwowano też struktury bardziej złożone niż emulsje podwójne tj. emulsje potrójne (O/W1/O/W2). Wytworzone emulsyjne struktury hierarchicznie rozproszone rozpatrywano jako platformy w celowanej terapii przeciwnowotworowej oraz embolizacji naczyń krwionośnych.
Author Agata Metera (FCPE / DPKT)
Agata Metera,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Agnieszka Markowska-Radomska (FCPE / DPKT)
Agnieszka Markowska-Radomska,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Ewa Dłuska (FCPE / DPKT)
Ewa Dłuska,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Other language title versionsWytwarzanie emulsji podwójnych i potrójnych z aktywnym rdzeniem
Pages147-147
Publication size in sheets0.3
Book Cywińska Urszula (eds.): The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Spała, 5-9.09.2016. Book of Abstracts, 2016, Łódź, EXALL, ISBN 978-83-61997-73-3, 260 p.
Keywords in Polishemulsje wielokrotne, kontaktor helikoidalny, modyfikacja powierzchni kropel, terapie celowane
Keywords in Englishmultiple emulsions, helical contactor, surface modification, target delivery
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?