Route effects in I-ECAP of AZ31B magnesium alloy

Lech Olejnik , Michal Gzyl , Andrzej Rosochowski , Raphael Pesci , Evgenia Yakushina , Paul Wood

Abstract

An AZ31B wrought magnesium alloy was processed by incremental equal channel angular pressing (I-ECAP) using routes A and BC. Despite the fact that the measured grain size for both routes was very similar, the mechanical properties were different. Tensile strength was improved using route A comparing to route BC, without ductility loss, while tension-compression anisotropy observed for route A was significantly suppressed when using route BC. Moreover, billet shape evolution resulting from subsequent passes of I-ECAP was studied. Significant distortion after processing using route BC and no occurrence of such effect for route A were observed. Results of a finite element analysis showed that non-uniform strain rate sensitivity might be responsible for different billet shapes. The conclusion is drawn that processing route has a strong influence on the billet shape and mechanical properties when processing magnesium alloys by I-ECAP.
Author Lech Olejnik (FPE / IoMP)
Lech Olejnik,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Michal Gzyl
Michal Gzyl,,
-
, Andrzej Rosochowski
Andrzej Rosochowski,,
-
, Raphael Pesci
Raphael Pesci,,
-
, Evgenia Yakushina
Evgenia Yakushina,,
-
, Paul Wood
Paul Wood,,
-
Journal seriesKey Engineering Materials, ISSN 1662-9795, [1013-9826]
Issue year2013
Vol554-557
Pages876-884
Keywords in Polishstopy magnezu, technika SPD, przyrostowe kształtowanie, przeciskanie przez kanał kątowy ECAP, metale ultradrobnoziarniste
Keywords in Englishmagnesium alloys, severe plastic deformation, incremental forming, equal channel angular pressing, ultrafine grained metals
ASJC Classification2210 Mechanical Engineering; 2211 Mechanics of Materials; 2500 General Materials Science
Abstract in PolishStop magnezu do obróbki plastycznej AZ31B poddano przerobowi plastycznemu metodą przyrostowego przeciskania przez kanał kątowy (incremental equal channel angular pressing – I- ECAP) z planem przeciskania A i Bc. W obu przypadkach uzyskano podobną wielkość ziarna, lecz wykazano znaczne różnice właściwości mechanicznych. Wytrzymałość na rozciąganie po przerobie z planem A była wyższa i to bez ubytku ciągliwości niż ta dla planu Bc. Jednocześnie swoista anomalia polegająca na różnicy we właściwościach badanych przy rozciąganiu i spęczaniu, która wyraźnie widać po przerobie z planem A, została ograniczona przez zastosowanie planu przeciskania Bc. Dodatkowo badano zjawisko deformacji kształtu wypraski w kolejnych przepustach przez kanał kątowy sposobem przyrostowym. Przeciskanie z planem Bc skutkowało wyraźną dystorsją wypraski, podczas gdy zastosowanie planu A osłabiało występowanie takiego efektu. Wyniki symulacji elementów skończonych sugerują, że zaobserwowane różnice w kształcie wyprasek może być odpowiedzialna niejednorodna czułość na prędkość odkształcenia. Zatem, w przypadku przerobu plastycznego stopów magnezu należy się liczyć z tym, że plan przeciskania przez kanał kątowy sposobem przyrostowym będzie miał silny wpływ na kształt wypraski i jej właściwości mechaniczne.
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 9; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.349
Citation count*3 (2015-01-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?