Uniwersalna opaska mocująca do nawiercania rurociągów

W. Duklewski , M. Iwanek , K. Kępiński , B. Kowalska , D. Kowalski , Marian Kwietniewski , A. Mierzwa

Abstract

In the operational practice of water companies, drilling of pipelines belongs to relatively frequent activities. Most often such drillings are carried out in order to make house connections. Recognizing this problem, valve manufacturers have developed a number of complete solutions, including pipe saddles, valves and drilling machines. Drilling is also often used at the stage of building a monitoring system. Each time the installation of appropriate sensors requires direct access to the conveyed water. The easiest and fastest way to do this is by drilling. However, there is the problem of a significant differentiation of materials and diameters of drilled pipes. This requires the purchase of many types of pipe saddles by water supply companies, hence the search for universal solutions that will reduce the purchase and storage costs of these fittings. The aim of the article is to present the authors’ universal pipe saddle as an element of drilling machine, which can be used in a wide (from 80 to 500 mm) diameter range of cast iron, steel, plastic and asbestos-cement pipes.
Author W. Duklewski
W. Duklewski,,
-
, M. Iwanek
M. Iwanek,,
-
, K. Kępiński
K. Kępiński,,
-
, B. Kowalska
B. Kowalska,,
-
, D. Kowalski
D. Kowalski,,
-
, Marian Kwietniewski (FEE / DWSWT)
Marian Kwietniewski,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, A. Mierzwa
A. Mierzwa,,
-
Other language title versionsThe universal saddle as an element of the pipe drilling machine
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160, (B 7 pkt)
Issue year2018
No3
Pages41-44
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwodociągi, nawiercenia, opaska mocująca
Keywords in Englishwater supply system, drilling, pipe saddle
Abstract in PolishW praktyce eksploatacyjnej przedsiębiorstw wodociągowych nawiercanie rurociągów należy do stosunkowo częstych działań. Najczęściej realizuje się je w celu wykonywania przyłączy. Dostrzegając ten problem producenci armatury opracowali szereg kompletnych rozwiązań, w skład których wchodzą opaski mocujące, zasuwy oraz urządzenia do nawierceń. Nawiercenia chętnie wykorzystywane są także na etapie budowy systemu monitoringu. Każdorazowo instalacja stosownych czujników wymaga bezpośredniego dostępu do przesyłanej wody. Najłatwiej i najszybciej można to zrealizować za pomocą nawierceń. Pojawia się jednak problem znacznego zróżnicowania materiałów i średnic nawiercanych rur. Wymaga to zakupu przez przedsiębiorstwa wodociągowe wielu typów opasek mocujących, stąd poszukiwanie rozwiązań uniwersalnych, które ograniczą koszty zakupu i składowania tych elementów uzbrojenia. Celem artykułu jest prezentacja opracowanej przez zespół autorski uniwersalnej opaski mocującej, którą można wykorzystywać w szerokim (80 do 500 mm) zakresie średnic rur żeliwnych, stalowych, z tworzywa sztucznego oraz azbestocementu.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?