Wyniki badań dotyczących "Metod analizy i oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego na poziomie centralnym"

Urszula Kąkol , Marcin Marczewski

Abstract

n/a
Author Urszula Kąkol (FoM / PMD)
Urszula Kąkol,,
- Production Management Department
, Marcin Marczewski
Marcin Marczewski,,
-
Journal seriesStudia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", ISSN 2081-2345
Issue year2016
No1
Pages415-428
Publication size in sheets20.75
Keywords in Polishpubliczne zarządzanie kryzysowe, logistyka społeczna, zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Keywords in Englishpublic crisis management, social logistic, operational risk management
ProjectHighly specialized platform supporting civil emergency planning and rescue in the Polish public administration and organizational units of the National Firefighting and Rescue System. Project leader: Zawiła-Niedźwiecki Janusz, , start date 22-12-2015, end date 21-12-2018, 513/00426/1170, Completed
WZ Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2018-12-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?