Analiza mechanizmów samozapłonu wodoru przy jego uwolnieniu do atmosfery

Rafał Porowski , Wojciech Rudy , Andrzej Teodorczyk

Abstract

A review with 29 references of hydrogen spontaneous ignition mechanisms is described, including electrostatic discharges, diffusive ignition, fast adiabatic compression, Joule-Thomson effect and hot surface ignition. Additionally, a state of the art is presented on experimental studies devoted to hydrogen selfignition
Author Rafał Porowski (FPAE / IHE)
Rafał Porowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Wojciech Rudy (FPAE / IHE)
Wojciech Rudy,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Teodorczyk (FPAE / IHE)
Andrzej Teodorczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesPrzemysl Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2013
Vol92
No1
Pages76-81
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwodór, samozapłon wodoru, mechanizmy samozapłonu
Keywords in Englishhydrogen, hydrogen spontaneous ignition, ignition mechanism
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishWedług światowych prognoz energetycznych przewiduje się, że po wyczerpaniu zasobów paliw kopalnych, powszechnie stosowanym paliwem zostanie wodór. Ze względu na swoje właściwości, wodór wymaga przesyłania i składowania pod dużym ciśnieniem przy pomocy instalacji wykonanych z materiałów o specjalnych właściwościach, przede wszystkim o podwyższonej wytrzymałości i odporności na działanie wodoru mogącego wnikać w strukturę metalu. Już w latach dwudziestych XX w. stwierdzono, że wypływający pod dużym ciśnieniem wodór może się zapalić bez bezpośredniego źródła zapłonu. Do wodoru przylgnęło zatem miano „samozapalającego się”.
URL
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.157; WoS Impact Factor: 2013 = 0.367 (2) - 2013=0.356 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?