Zagrożenia związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Piotr Manczarski

Abstract

Artykuł omawia zagrożenia wynikające z gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajowych. Polską gospodarkę odpadami komunalnymi porównano z gospodarkami innych krajów europejskich. Ponadto, przedstawiono hierarchię postępowania z odpadami komunalnymi. Zaproponowano metody przeciwdziałania i ograniczania omówionych zagrożeń, które powinny być zastosowane w Polsce. znacznika, co przekłada się na długi czas odzysku 90% znacznika. Analiza pozostałych dwóch indeksów pozwala stwierdzić, że ich mniejsze niż teoretyczne wartości związane są odpowiednio z krótszym czasem wypływu pierwszych 50% masy znacznika oraz krótszym rzeczywistym czasem przetrzymania - oba parametry pokazują, że wypływ znacznika z badanego reaktora następuje szybciej niż z reaktora o pełnym wymieszaniu. 5. Wnioski Uzyskane wyniki pokazują, iż reżim mieszania w badanych komorach beztlenowych jest zbliżony do reaktorów o pełnym wymieszaniu. Zaobserwować jednak można pewne symptomy opisane przez Levenspiela [12] takie jak: wysoki pik znacznika w pierwszych minutach eksperymentu, czy krótszy od teoretycznego rzeczywisty czas przetrzymania świadczące o nieidealnym mieszaniu z uwagi na występowanie krótkich spięć czy objętości martwych. Przeprowadzone analizy sugerują, że model zastępczy komory beztlenowej powinien składać się z pojedynczego idealnego reaktora o pełnym wymieszaniu o czasie przetrzymania o około 10-15% krótszym od teoretycznego. Dalszych badań wymaga natomiast kwestia wpływu doboru modelu hydraulicznego pomijającego zaobserwowane anomalie w reżimie mieszania na kalibrację modelu biologicznego oczyszczalni ścieków oraz zbieżność wyników modelu z wynikami uzyskiwanymi w rzeczywistej oczyszczalni.
Author Piotr Manczarski (FEE / CEP)
Piotr Manczarski,,
- Chair of Environmental Protection
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352
Issue year2013
Vol87
No1
Pages39-41
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-73713-zagro%C5%BCenia-zwiazane-z-gospodarka-odpadami-komunalnymi-gaz-woda-i-technika-sanitarna-2013-1.html
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?