Prefabrykacja betonowa Cześć 10. Podstawy wymiarowania elementów

Grzegorz Adamczewski , Piotr Paweł Woyciechowski

Abstract

Od strony obliczeniowej projektowanie elementów prefabrykowanych zasadniczo nie różni się od projektowania konstrukcji żelbetowej wg EC2. Istotną różnicę stanowi natomiast zmiana schematów statycznych w czasie od produkcji oraz transportu elementu przez jego montaż i uzyskanie docelowego stanu w konstrukcji. Wymiarowanie elementów musi obejmować analizę wszystkich występujących układów statycznych, w tym również w sytuacjach wyjątkowych. Wstępny do-bór elementów do konstrukcji z prefabrykatów jest na etapie koncepcyjnym znacznie ułatwiony dzięki katalogom elementów wraz z wykazem ich charakterystyk. Projekt wykonawczy konstrukcji jest każdorazowo przeliczany i weryfikowany przez projektanta, który analizuje schematy statyczne konstrukcji z wykorzystaniem charakterystyk gotowych elementów dostarczonych przez ich producenta.
Author Grzegorz Adamczewski (FCE / ICE)
Grzegorz Adamczewski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Piotr Paweł Woyciechowski (FCE / ICE)
Piotr Paweł Woyciechowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesBuilder , ISSN 1896-0642, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No4
Pages58-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprefabrykacja betonowa, wymiarowanie elementów, Eurokod 2
URL http://buildercorp.pl/wp-content/uploads/2019/04/prefabrykacja.pdf
Languagepl polski
File
prefabrykacja.pdf 617.64 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?