Bibliometria cyfrowa. Część 7

Ryszard Romaniuk

Abstract

Bibliometrix may be spoken and/or written about bad, good or seriously analytically with some distance and deepened reflection. A series of papers devoted to digital and analog bibliometrics published in Elektronika Journal: : 7, 8, 10-2014, 3, 5-2015 treated the subject in all three mentioned ways. This papers ends the cycle, however, is neither a wrap-up nor a general conclusion. It shows again various sides of bibliometrics, quite efficiently (sometimes ruthlessly, dishonestly, frequently showing selfishness, rarely being altruistic) used by large publishing business to make financial profits and create favourable research policy, by research institutions for obligatory evaluation, and by researchers for also obligatory personal evaluation and private purposes. Dynamically developed tools by the bibliometrics market leaders create almost from day to day new standards which, when accepted, undergo globalization almost immediately. W describe some of these recently globalized standards. This paper ends for now this article cycle on development trends and bibliometrics tools as for the beginning of AD2016. We will return inevitably to this fascinating subject in case of need.
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Other language title versionsDigital bibliometrics, part 7
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, [Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki], ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
Issue year2016
VolLVII
No2
Pages35-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbibliometria, naukometria, ocena osiągnięć naukowych, kategoryzacja instytucji naukowych, wydawnictwa cyfrowe, kapitał społeczny
Keywords in Englishbibliometrics, scientometrics, digital evaluation of research achievements, research institution categorization, digital publishers, social capital
Abstract in PolishO bibliometrii można mówić i pisać albo emocjonalnie dobrze, źle, albo merytorycznie, z dystansem, z pogłębioną refleksją. W cyklu artykułów na ten temat opublikowanych w Elektronice: 7, 8, 10- 2014, 3, 5-2015, oraz 1-2016, pisano wykorzystując wszystkie trzy sposoby. Niniejszy artykuł kończy cykl, nie stanowiąc jednak jego podsumowania. Pokazuje nadal różne strony bibliometrii, dość efektywnie (czasami bezwzględnie, nieuczciwie, często interesownie, rzadziej altruistyczne) wykorzystywane zarówno przez duży biznes wydawniczy do robienia interesów ekonomicznych i w zakresie polityki naukowej, instytucje do obowiązkowej kategoryzacji, jak i osoby fizyczne do obowiązkowej oceny i celów prywatnych. Dynamicznie rozwijane przez liderów tego rynku narzędzia bibliometryczne ustanawiają niemal z dnia na dzień nowe standardy które, jeśli udane, globalizują się natychmiast. Opisujemy niektóre z tych przyjmujących się standardów, niejednokrotnie w burzliwy sposób. Przerywamy cykl na tych trendach rozwojowych i narzędziach bibliometrii cyfrowej początku AD2016, a powrócimy do tej niewątpliwie fascynującej tematyki w miarę możliwości i potrzeb.
DOIDOI:10.15199/13.2016.2.7
Languagepl polski
File
Elka201602p35-41.pdf 239.64 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?