Wpływ stężenia molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu wielomodowego na rozdzielczość temperaturową rozłożonego czujnika temperatury z wymuszonym rozproszeniem Ramana

Sławomir Torbus

Abstract

: In this paper multimode optical fibers, which can be used to build distributed temperature sensors with stimulated Raman scattering (SRS) are briefly characterized. Stimulated Raman scattering and construction, principle of operation and parameters of distributed temperature sensors with this scattering have been characterized. The results of researches on the influence of the molar concentration of the GeO2 dopant in the multimode optical fiber core on the temperature resolution of the considered sensor are presented. Conclusions regarding the selection of optical fiber and light wavelength (probing) in order to obtain the optimal temperature resolution of the distributed temperature sensor with stimulated Raman scattering were formulated.
Author Sławomir Torbus (FCEMP / IC)
Sławomir Torbus,,
- The Institute of Chemistry
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2019
No3
Pages155 - 159
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishświatłowód wielomodowy, wymuszone rozproszenie Ramana, termometr światłowodowy, rozłożony czujnik temperatury, rozdzielczość przestrzenna, rozdzielczość temperaturowa
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW pracy krótko scharakteryzowano wielomodowe włókna światłowodowe, które można wykorzystywać do budowy rozłożonych czujników temperatury z wymuszonym rozproszeniem Ramana (SRS). Scharakteryzowano wymuszone rozproszenie Ramana oraz budowę, zasadę działania i podstawowe parametry rozłożonych czujników temperatury działających na bazie niniejszego rozproszenia. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu stężenia molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu wielomodowego na rozdzielczość temperaturową rozpatrywanego czujnika. Sformułowano wnioski dotyczące doboru włókna światłowodowego i długości fali świetlnej (sondującej) w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości temperaturowej rozłożonego czujnika temperatury z wymuszonym rozproszeniem Ramana.
DOIDOI:10.15199/48.2019.03.34
URL http://pe.org.pl/articles/2019/3/34.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 08-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?