Modernizacja stanowiska wyznaczania naprężeń własnych w warstwie wierzchniej metali według koncepcji Waisman-Phillips

Marek Brzeziński , Grzegorz Mońka , Mirosław Nejman

Abstract

This paper describes modernization of a stand for a destructive method of the determination of residual stresses in a surface layer of metals according to Waisman-Phillips conception. The stresses are determined indirectly by the measurement of an arrow of sag sample surface as a result of the electrochemical digesting of material layers after heat, mechanical or heat-chemical treatments. The combinations of the distortion measurement by means of a laser head and an interconnected computer system of processing and interpretation of measurement results enable the easy determination of the influence of different surface treatments on the real state of residual stresses in the samples.
Author Marek Brzeziński (FPE / IoMP)
Marek Brzeziński,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Grzegorz Mońka
Grzegorz Mońka,,
-
, Mirosław Nejman (FPE / IoMP)
Mirosław Nejman,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesInżynieria Powierzchni - Surface Engineering, ISSN 1426-1723
Issue year2016
Vol21
No2
Pages36-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnaprężenia własne, metoda Waismana-Philipsa, trawienie elektrochemiczne, interpolacja wyników pomiaru
Keywords in Englishresidual stresses, Waismann-Philips method, electrochemical digestion, interpolation of measurement results
Abstract in PolishW pracy opisano modernizację stanowiska do niszczącej metody wyznaczania naprężeń własnych w warstwie wierzchniej metali według koncepcji Waisman-Phillips. Naprężenia wyznaczane są pośrednio przez pomiar zmian krzywizny i strzałki ugięcia powierzchni próbek w wyniku usuwania warstw materiału metodą elektrochemicznego trawienia: po obróbce cieplnej, mechanicznej lub cieplno-chemicznej. Połączenia pomiaru odkształcenia za pomocą głowicy laserowej i sprzężony z tym komputerowy system przetwarzania i interpretacji wyników pomiarów umożliwia łatwe określanie wpływu różnych obróbek powierzchniowych na rzeczywisty stan własnych naprężeń w próbkach.
URL http://inzynieriapowierzchni.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=132460
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?