Advanced metrology of surface defects measurement for aluminum die casting

Sławomir Świłło , Dawid Myszka

Abstract

The scientific objective of the research is to develop a strategy to build computer based vision systems for inspection of surface defects in products, especially discontinuities which appear in castings after machining. In addition to the proposed vision inspection method the authors demonstrates the development of the advanced computer techniques based on the methods of scanning to measure topography of surface defect in offline process control. This method allow to identify a mechanism responsible for the formation of casting defects. Also, the method allow investigating if the, developed vision inspection system for identification of surface defects have been correctly implemented for an online inspection. Finally, in order to make casting samples with gas and shrinkage porosity defects type, the LGT gas meter was used . For this task a special camera for a semi-quantitative assessment of the gas content in aluminum alloy melts, using a Straube-Pfeiffer method was used. The results demonstrate that applied solution is excellent tool in preparing for various aluminum alloys the reference porosity samples, identified next by the computer inspection system.
Author Sławomir Świłło ( / / IoMP)
Sławomir Świłło,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Dawid Myszka ( / / IoMP)
Dawid Myszka,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesArchives of Foundry Engineering, ISSN 1897-3310, (B 6 pkt)
Issue year2011
Vol3
No11
Pages227-230
Keywords in Polishnieniszczące metody badań, odlewy aluminiowe, wady powierzchniowe, skanowanie tomograficzne,
Keywords in EnglishNon-Destructive Testing; Aluminum Die Casting; Surface Defects; Topography Measurement; Scanning Method
ASJC Classification2506 Metals and Alloys; 2209 Industrial and Manufacturing Engineering
Abstract in PolishCelem podjętych badań jest opracowanie strategii budowy systemów komputerowej inspekcji wad powierzchniowych (defektów) w wyrobach, ze szczególnym uwzględnieniem nieciągłości pojawiających się w odlewach obrobionych skrawaniem. Problem pomiaru defektów w aluminiowych odlewach jest szeroko rozumianym aspektem dotyczącym defektów w przemyśle odlewniczym jako najważniejszego elementu jakości produkcji. Szczególnego znaczenia nabiera więc stworzenie możliwości stosunkowo łatwego wykrywania wad odlewniczych po obróbce mechanicznej, co pozwoli na wyeliminowanie ich skutków w trakcie eksploatacji oraz zapewnienie prawidłowego przepływu informacji zwrotnej o występowaniu i rodzaju wady od odbiorcy do producenta odlewów. Zapobieganie powstawaniu wad składa się zawsze z czterech etapów: wykrycie wady, identyfikacja jej rodzaju, wykrycie przyczyn powstawania oraz, podjęcie działań prowadzących do usunięcia źródeł wad. W calu wykrycia wad i ich identyfikacji zaproponowano rozwiązanie bazujące na zastosowaniu inspekcji wizyjnej. W tym celu opracowano system wizyjny umożliwiający szybką i dokładną identyfikację defektów powierzchniowych. Szczegóły tego rozwiązania zawarte zostały w pracy: Zautomatyzowana inspekcja defektów powierzchniowych w odlewach po obróbce maszynowej. W dalszej części przeprowadzonych badań (szczegółowo przedstawionej w niniejszym opracowaniu) zaproponowano metodę skanowania Metoda ta pozwala określić mechanizm tworzenia się wad odlewniczych i zbadać poprawność realizacji opracowanych w projekcie zadań w zakresie kontroli i identyfikacji defektów powierzchniowych dla inspekcji online. Z kolei, do realizacji zadań półilościowej oceny zagazowanych odlewów stopów aluminium, zaplanowano wykorzystanie specjalnego (gazometru typu LGT), gdzie zastosowana jest metoda Straube-Pfeiffera. Metoda ta jest doskonałym narzędziem do przygotowania dla różnych stopów aluminium rzeczywistych wzorców porowatości, identyfikowanych następnie przez system wizyjny.
Languageen angielski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 2.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.291
Citation count*2 (2015-04-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?