Aksjologia konfliktu w literaturze polemologicznej

Piotr Jermakowicz

Abstract

In polemological literature two opposing courses were noticeab amplification of comprehending social conflict. In the first approacl jeived as harmful and destructive, as the state of pathology ( nee of the social system. The second approach is treating conflic ent of the social development and changes. Whether conflict negative henomenon is depending largely from temporal character the state or the process. The article is an attempt of the reply tc ther social conflict exists, aboutwhich we could to say that is bad
Author Piotr Jermakowicz ZFNSiPT
Piotr Jermakowicz,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
Pages111-116
Publication size in sheets0.5
Book Marek Helena, Górecka Katarzyna (eds.): Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, 2016, Wydawnictwo Wyższe Szkoły Bezpieczeństwa , ISBN 978-83-65096-38-8, 385 p.
Keywords in Polishkonflikt społeczny, aksjologia, polemologia
Keywords in Englishsocial conflict, axiology, polemology
Abstract in PolishW literaturze polemologicznej zaznaczyły się dwa przeciw dotyczące amplifikacji pojęcia konfliktu społecznego. W pierwszy konflikty postrzegane są jako szkodliwe i destrukcyjne, jako s zakłócający równowagę systemu społecznego. Drugie podejście treść Jako podstawowy, element rozwoju społecznego i zmiany. Czy zjawiskiem pozytywnym, czy negatywnym zależy w dużej mierze od 1 charakteru jego definiowania jako stanu czy procesu. Artykuł jest prób na pytanie, czy istnieje konflikt społeczny, o którym moglibyśmy że jest zły.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back