Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach

Anna Charkowska

Abstract

W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określenia: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane, normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura i wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
Author Anna Charkowska (FEE / DHV)
Anna Charkowska,,
- Department of Heating and Ventilation
Other language title versionsAnalysis of storage conditions for collections in archives
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160
Issue year2020
No2 (414)
Pages39-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzbiory archiwalne, warunki przechowywania, temperatura, wilgotność względna powietrza, zanieczyszczenia, oświetlenie
Keywords in Englisharchival collections, storage conditions, indoor temperature, air relative humidity, pollution, lighting
DOIDOI:10.36119/15.2020.2.4
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?