Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w kontekście zarządzania bezpieczeństwem w ruchu lotniczym

Sylwia Kamieniecka-Pieńkowska , Karolina Krzykowska

Abstract

On January 16, 2013 the Regulation of the Minister of Finance on compulsory insurance of civil liability of air carriers, companies engaged in ground handling services and providers of air navigation services was published. According to this regulation, it was established a detailed scope of compulsory insurance of civil liability of air carriers for damage caused by delay in the carriage of passengers, baggage or cargo for damage in air transport mail, entrepreneurs engaged in ground handling for damages arising in connection with their activity, providers of air navigation services for any damages arising of their activity in the terms of obligation to insure and minimal guarantee sum that makes this insurance.
Author Sylwia Kamieniecka-Pieńkowska
Sylwia Kamieniecka-Pieńkowska,,
-
, Karolina Krzykowska (FT / DTT)
Karolina Krzykowska,,
- Department of Transport Telecommunication
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No114
Pages265-277
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishubezpieczenia, przewoźnik, ruch lotniczy
Keywords in Englishinsurence, carrier, air traffic
Abstract in PolishW dniu 16 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Według tego rozporządzenia ustalono szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów, za szkody powstałe w przewozie lotniczym poczty, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?