Comparative examination of performance characteristics of an IC engine fuelled with diesel oil and rape methyl esters

Zdzisław Chłopek , Sebastian Jagiełło , Sebastian Juwa , Tomasz Skrzek

Abstract

Results of comparative examination of the performance characteristics of a compression ignition (CI) engine fuelled with diesel oil and rape methyl esters (RME) have been presented. The engine performance characteristics were assessed from the point of view of energy (effective power and torque of the engine), economy (effective efficiency), and environmental impact (pollutant emission). At the tests, the admixture of summer and winter additives to the rape methyl esters was taken into account. The tests were carried out in the conditions of taking the full-load engine performance vs. engine speed on an AVL Single Cylinder Test Bed provided with a single-cylinder CI research engine AVL 5402, a set of exhaust gas analysers, and instrumentation to control the operation of the whole system. The measurement data were completed and analysed with the use of the AVL PUMA software. In result of the tests carried out, significant differences were found to exist between the engine performance characteristics obtained for the summer and winter versions of vegetable-oil methyl esters. Apart from this, the use of the biofuels under test was found to have a favourable impact on pollutant emission
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Sebastian Jagiełło (FACME / IV)
Sebastian Jagiełło,,
- Institute of Vehicles
, Sebastian Juwa (FACME / IV)
Sebastian Juwa,,
- Institute of Vehicles
, Tomasz Skrzek - Kazmierz Pulaski University of Technology and Humanities. Faculty of Transport and Electrical Engineering. (UTHRAD)
Tomasz Skrzek,,
-
Journal seriesThe Archives of Automotive Engineering Archiwum Motoryzacji, ISSN 1234-754X, e-ISSN 2084-476X
Issue year2016
Vol74
No4
Pages19-32
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsilniki spalinowe, estry metylowe oleju rzepakowego, emisja zanieczyszczeń, zużycie paliwa, moc użyteczna
Keywords in Englishinternal combustion engines, rape methyl esters, pollutant emission, fuel consumption, effective power
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych właściwości użytkowych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i estrami metylowymi oleju rzepakowego. Jako właściwości użytkowe silnika oceniano właściwości: energetyczne ze względu na moc użyteczną i moment obrotowy, ekonomiczne ze względu na sprawność ogólną oraz ekologiczne ze względu na emisję zanieczyszczeń. W badaniach uwzględniono estry metylowe oleju rzepakowego z dodatkami letnim i zimowym. Badania przeprowadzano w warunkach zewnętrznej charakterystyki prędkościowej na stanowisku badawczym AVL Single Cylinder Test Bed z jednocylindrowym silnikiem badawczym o zapłonie samoczynnym AVL 5402 i zespołem analizatorów spalin oraz oprzyrządowaniem sterującym pracą całego systemu. Do kompletowania oraz analizy danych wykorzystano oprogramowanie AVL PUMA. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono duże różnice we właściwościach użytkowych silnika dla wersji letniej i zimowej estrów metylowych olejów roślinnych. Stwierdzono również korzystny wpływ stosowania badanych biopaliw na emisję zanieczyszczeń.
URL http://archiwummotoryzacji.pl
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?