Rozpad i koalescencja kropel w obecności aktywnego powierzchniowo polimeru PVA 88% (85 000-124 000)

Agata Maria Bąk , Wioletta Podgórska

Abstract

The influence of surface active polymer PVA of the degree of hydrolysis equal to 88% and molecular weight (85000-124000) on drop breakage and coalescence in agitated toluene – water dispersion was presented. Increased impeller rotational speed and polymer concentration caused drop size reduction and interfacial area increase. Experimental drop size distributions were correctly predicted by multifractal model, which was used to describe drop breakage in the population balance equation.
Author Agata Maria Bąk (FCPE / DCRED)
Agata Maria Bąk,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Wioletta Podgórska (FCPE / DCRED)
Wioletta Podgórska,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827, (B 7 pkt)
Issue year2015
Vol54
No6
Pages304-305
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishPVA, rozpad kropel, koalescencja kropel, intermitencja, model multifraktalny
Keywords in EnglishPVA, drop breakage, drop coalescence, intermittence, multifractal model
Abstract in PolishPrzedstawiono wpływ aktywnego powierzchniowo polimeru PVA o stopniu hydrolizy 88% i masie cząsteczkowej 85000-124000 na rozpad i koalescencję kropel w dyspersji toluen-woda mieszanej mechanicznie. Zwiększenie częstości obrotów mieszadła i stężenia polimeru spowodowało zmniejszenie wielkości kropel oraz zwiększenie powierzchni międzyfazowej. Doświadczalne rozkłady wielkości kropel zostały poprawnie przewidziane przez model multifraktalny, który użyto do opisu rozpadu kropel w równaniu bilansu populacji.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2015/2015-6/InzApChem_2015_6_304-305.pdf
Languagepl polski
File
Bąk A., Podgórska W. - Rozpad i koalescencja....pdf 150.67 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back