Koncepcja modelu standaryzacji procesów w uczelni wyższej

Katarzyna Rostek , Krzysztof Gołuch-Trojanek

Abstract

Characteristics of the university as an organizationally complex entity means that central process management is difficult. The individual interpretation of processes by individual units has a negative impact on the efficiency and effectiveness of implementing central IT systems that automate these processes. The aim of the article is therefore to show the role of standardization of processes at a university, related to the implementation of the central information system. In addition, the analysis of real implementations has shown the need to develop a new standardization model for these processes that will be computerized in order to improve the efficiency and effectiveness of implementation and the resulting final product as an IT system put into operation. In this article, such a concept was proposed, based on own experience and analysis of literature materials.
Author Katarzyna Rostek (FoM / CMS)
Katarzyna Rostek,,
- Chair of Management Systems
, Krzysztof Gołuch-Trojanek (FoM)
Krzysztof Gołuch-Trojanek,,
- Faculty of Management
Pages63-76
Publication size in sheets0.65
Book Tutko Marta, Wronka-Pośpiech Martyna (eds.): Nauki o zarządzaniu w odmiennych kontekstach badawczych, Biznes i Zarządzanie, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-4464-3, 171 p.
Keywords in PolishModel, standaryzacja, proces, uczelnia wyższa, informatyzacja, centralny system informatyczny
Keywords in EnglishModel, standardization, process, public university, informatization, central IT system
Abstract in PolishCharakterystyka uczelni wyższej jako podmiotu złożonego organizacyjnie sprawia, iż centralne zarządzanie procesami jest utrudnione. Z kolei indywidualna interpretacja procesów przez poszczególne jednostki wpływa negatywnie na sprawność i efektywność wdrażania centralnych systemów informatycznych, automatyzujących te procesy. Celem artykułu jest zatem ukazanie roli standaryzacji procesów w uczelni wyższej, powiązanych z wdrażaniem centralnego systemu informatycznego. Dodatkowo, analiza rzeczywistych wdrożeń wykazała potrzebę opracowania koncepcji nowego modelu standaryzacji tych procesów, które zostaną poddane informatyzacji w celu poprawienia efektywności i skuteczności wdrożenia oraz uzyskanego produktu końcowego w postaci oddanego do eksploatacji systemu informatycznego. W niniejszym artykule została zaproponowana taka koncepcja, bazująca na doświadczeniach własnych oraz analizie materiałów literaturowych.
URL https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55432
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-03-2019, BookMonographyChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back