SAFEDAM - ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYM Z POWODZIAMI

Zdzisław Kurczyński , Krzysztof Bakuła

Abstract

The article presents the trends in non-invasive monitoring of flood levees using a variety of photogrammetry and remote sensing technologies. Referring to those solutions of the SAFEDAM project is introduced in this article. The aim of the SAFEDAM project is the creation of system for levees monitoring using unmanned aerial vehicles (equipped with light LiDAR unit, multispectral and/or thermal camera), optical and radar satellite imagery and archival aerial imagery. Multi-sourced and multi-temporal data allow to evalute the levees condition. A comprehensive IT system enables the collection, automatic data analysis and visualization for hydrological services and crisis management professionals. Its implementation will ensure effective management of flood risk. SAFADAM complements the already implemented projects of flood protection in Poland such as ISOK. The project is financed by National Centre for Research and Development in Defense, Security Programme [grant number DOB-BIO7/06/01/2015]
Author Zdzisław Kurczyński (FGC / DPTSIS)
Zdzisław Kurczyński,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Krzysztof Bakuła (FGC / DPTSIS)
Krzysztof Bakuła,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Other language title versionsSAFEDAM - ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE PREVENTION OF FLOOD HAZARD
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214, e-ISSN 2391-9477, [2391-9477]
Issue year2016
Vol28
Pages39-52
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmonitoring, wały przeciwpowodziowe, LiDAR, UAV, zobrazowania satelitarne, SEKOP, ISOK, ryzyko powodziowe, zagrożenie powodziowe
Keywords in Englishlevee monitoring, LiDAR, UAV, satellite imagery, SEKOP system, ISOK, flood hazard, flood risk
Abstract in PolishArtykuł prezentuje trendy panujące w nieinwazyjnym monitorowaniu wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem różnorodnych technologii fotogrametrycznych i teledetekcyjnych pozyskujących dane z różnego pułapu lotniczego. Na tym tle zaprezentowano projekt SAFEDAM, którego celem jest stworzenie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej platformy pomiarowej - skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. System będzie wykorzystywał wieloźródłowe dane fotogrametryczne. SAFEDAM umożliwi wykorzystanie z pułapu satelitarnego zarówno danych optycznych (z zakresu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni) jak i danych radarowych. W odniesieniu do technik lotniczych wykorzystanie mają dane fotogrametryczne z pzgik zasobu jak i dane pozyskane z platformy BSP (UAV) dedykowanej projektowi SAFEDAM. Wśród danych niskopułapowych wykorzystane są dane z lekkiego skanera lotniczego, obrazowe dane wielospektralne, a także dane termalne. Wieloźródłowe dane pozwalają na przeprowadzenie oceny stan wałów przeciwpowodziowych, jak również umożliwić będą wykrycie ewentualnych zmian, które mogą zaistnieć zarówno w prewencyjnej jak i interwencyjnej konfiguracji systemu. W założeniach system umożliwiać będzie ekspercką ocenę wałów przeciwpowodziowych, która potrzebna jest w pracy specjalistów od zarządzania infrastrukturą przeciwpowodziową, a także organom bezpieczeństwa kryzysowego. Kompleksowy system IT będzie gromadził dane i automatycznie je analizował i wizualizował dostarczając informacji o stanie zagrożenia dla służb hydrologicznych i specjalistów zarządzania kryzysowego. Całość systemu będzie uzupełnieniem dotychczasowych projektów ochrony przeciwpowodziowej kraju (np. ISOK). Projekt SAFEDAM realizujący te założenia finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju w programie Bezpieczeństwo i Obronność
DOIDOI:10.14681/afkit.2016.003
Internal identifier147/2016
Languagepl polski
File
2016_Kurczynski,Bakuła_SAFEDAM_147.pdf 622.99 KB
Additional file
2016_oswiadczenie_147.pdf 1,001.91 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 18-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 8.0
Citation count*8 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?